Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija>Politologijos referatai

Politologijos referatai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Konkurencijos politika Europos Sąjungoje (ES) (2)

  Įvadas. Konkurencingumo samprata. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politikos raida. Konkurencijos politikos teisinis reglamentavimas. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politikos sritys. Įmonių susitarimai ir kiti suderinti veiksmai. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Valstybės pagalba. Konkurencijos politiką administruojančios Europos Sąjungos (ES) institucijos. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2006-05-20
 • Konsensuso demokratija kaip sprendimų principas ir politinės tolerancijos išraiška

  Europos studijų referatas. Įvadas. Tikslas – kuo išsamiau, remiantis konkrečių valstybių pavyzdžiais, paaiškinti kas yra konsensuso demokratija, kam ji reikalinga bei kaip ji veikia. Demokratijos samprata ir pagrindiniai bruožai. Konsensualinė demokratija. Konsensuso esmė. Vestminsterinio ir konsensualinio demokratijos modelių skirtumai. Parlamentinės sistemos: "konsensualinė tradicija". Šveicarija. Japonija. ES konsensualizmas. Konsensualinė demokratija kaip sprendimų principas. Ir politinės tolerancijos išraiška. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2009-10-14
 • Konservatizmas

  Konservatizmo atsiradimas, Konservatizmo formavimasis, Konservatizmas kaip liberalizmo ir socializmo atmaina, Konservatizmas Lietuvoje, Neokonservatizmas, Konservatizmo principai, konservatizmo ideologija, konservatizmas ir liberalizmas, Išvados,
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-09
 • Konservatizmas (2)

  Konservatizmo atsiradimas. Konservatizmas ir tradicijos. Konservatizmas ir moters vaidmuo. Konservatizmo principai. Konservatizmas Lietuvoje. Šiandieninė Tėvynės sąjungos veikla. Tėvynės sąjungos jaunimo lygos veikla. Tėvynės sąjungos frakcija Seime.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-17
 • Konservatizmas (3)

  Konservatizmo atsiradimas. Konservatizmo formavimasis. Konservatizmas Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-11
 • Konservatizmas (4)

  Įžanga. Konservatizmas. Pagrindiniai konservatizmo bruožai. Klasikinis konservatizmas. Lietuvos konservatoriai. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-09
 • Konservatizmas (5)

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti konservatizmo politinę ideologiją. Konservatizmo ištakos. Konservatizmo principai. Moralinis absoliutizmas. Žmogaus netobulumo idėja. Konservatoriai – socialinės lygybės priešininkai. Pagarba valdžiai. Pagarba istorijai, tradicijoms, praeičiai. Religijos bei religinių institucijų vertinimas. Privatinės nuosavybės gynimas. Neokonservatizmas. Lietuvos konservatoriai. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2010-04-06
 • Konservatizmo bruožai, principai bei vertybės

  Įvadas. Konservatizmo atsiradimas. Konservatizmo bruožai. Konservatizmo principai. Konservatizmo vertybės. Konservatizmo pranašumai ir trūkumai. Konservatizmo pranašumai. Konservatizmo trūkumai. Konservatizmo srovės ir šakos. Neokonservatizmas.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2011-01-18
 • Konsolidacijos problema demokratizacijos teorijose

  Demokratija ir poliarchija. Demokratijos konsolidacijos traktavimo variantai. Šiuolaikinės konsoliduotos demokratijos. charakteristikos. Demokratijos konsolidacijos dimensijos pagal L. Morlino. Demokratijos konsolidacijos dimensijos pagal Linz ir Stepan. Demokratizacija ir jos prielaidos. Demokratizacijos vystymosi variantai. Prielaidos apibrėžiančios politinę kaitą. Poliarchijai būtinos institucijos. Federalizmas, parlamentinė demokratija. Smurtinės prievartos taikymas ir kontrolė valstybėje. Demokratijos stabilumą veikiantys veiksniai. Elito vaidmuo demokratijoje ir jos įtvirtinime. Europos Sąjungos (ES) įtaka demokratijos gilinimui Lietuvoje. Išnašos.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2008-06-20
 • Konstitucija. Konstitucionalizmo samprata ir vieta politikoje

  Konstitucionalizmas. Konstitucionalizmo kilmė. Šarlio Monteskjė (Montesquieu) teorijos. Konstitucijų veikimas. Konstitucijos. Konstitucijos reikšmė ir funkcijos. Konstitucijų raida ir jų rūšys. Laikinosios Lietuvos Respublikos konstitucijos. Nuolatinės Lietuvos respublikos konstitucijos. Dabartinė Lietuvos respublikos konstitucija. Svarbiausios Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje įtvirtintos nuostatos. Pagrindiniai dabartinio Lietuvos teisės raidos etapo uždaviniai. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2009-02-21
 • Konsulinių pareigūnų asmens neliečiamybė ir palyginimas su diplomatų neliečiamybe

  Įvadas. Asmens neliečiamybė. Imunitetas. Privilegijos. Konsulinių pareigūnų neliečiamybė. Diplomatų neliečiamybė. Konsulinių pareigūnų ir diplomatinių agentų neliečiamybės palyginimas. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-05
 • Kontinentinės politinės kultūros bruožai (pagal G. Almondą ir S. Verbą)

  Įžanga. Politinės kultūros sampratos formavimasis. Politinė kultūra pagal G. Almondą ir S. Verbą. Politinės kultūros šaknys Lietuvoje. Lietuvos politinė kultūra postsocializmo laikotarpiu. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2007-04-27
 • Korupcija ir jos prevencija

  Įvadas. Korupcijos fenomenas. Korupcija ir jos raiškos švietime ypatumai, paplitimo padariniai. Korupcijos raiškos lygiai švietimo sistemoje. Korupcijos švietime atsiradimo priežastys. Labiausiai paplitusios švietime kyšininkavimo formos. "Paslaugos už paslaugas". Favoritizmas ir protegavimas, remiantis giminystės ryšiais. Korupcijos reiškinio švietimo sistemoje tyrimai. "Spinter tyrimų" korupcijos situacijos įvertinimo aukštosiose mokyklose tyrimo rezultatai. Antikorupciniai projektai Lietuvos švietimo sistemoje. Korupcijos problemos sprendimo būdai. Išvados. Priedai (4).
  Politologija, referatas(24 puslapiai)
  2009-04-20
 • Korupcija viešajame sektoriuje

  Įvadas. Korupcijos apibrėžimo problemos. Korupcijos priežastys. Skurdas kaip korupcijos priežastis. Korupcija kaip visuomenės kultūros problema. Korupcija kaip viešojo sektoriaus organizavimo pasekmė. Korupcijos pasekmės. Valdininkų etika. Antikorupcinės priemonės. Išvados.
  Politologija, referatas(18 puslapių)
  2005-08-08
 • Korupcijos samprata

  Įvadas. Tikslas: susipažinti su korupcijos skirtumais autoritarinėse ir demokratinėse visuomenėse. Korupcijos samprata. Korupcijos problema. Ekonominis poveikis. Politinė įtaka. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2008-10-27
 • Kosovo konfliktas

  Kosovo etninė kompozicija. Konflikto šaknys. Kosovo statuso problema.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-15
 • LDDP vieta Lietuvos politinėje sistemoje

  Įvadas. LSDP vaidmuo tarpukario Lietuvoje. LDDP istorija. LDDP "transformacija". A.Brazausko vadovaujama partija nėra kairioji. LDDP (LSDP) "demokratijos samprata". Išvados.
  Politologija, referatas(17 puslapių)
  2006-05-23
 • LDDP: susikūrimo aplinkybės, ideologija, programos, veiklos bruožai bei įtakos

  Įvadas. LKP virsta LDDP. Dalyvavimas rinkimuose. Susijungimas. Ideologija. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-05
 • Lenkijos ir Lietuvos santykiai

  Įvadas. Lenkijos ir Lietuvos bendra istorija. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą įtvirtinančios sutartys. Lietuvos – Lenkijos ekonominis bendradarbiavimas. Lenkijos investicijos Lietuvoje. Lenkijos – Lietuvos prekyba. Bendri infrastruktūriniai projektai. Lietuvos ir Lenkijos karinis bendradarbiavimas. Lietuvos ir Lenkijos kultūrinis. bendradarbiavimas. Regioninis bendradarbiavimas. Lietuva ir Lenkija Europos Sąjungoje. Išvados.
  Politologija, referatas(19 puslapių)
  2008-11-20
 • Liberalizmas (2)

  Įvadas. Liberalizmo esmė. Žymiausi liberalizmo atstovai. Klasikinis liberalizmas. Šiuolaikinis liberalizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2005-10-23
Puslapyje rodyti po