Šperos.lt > Politologija > Politologijos referatai
Politologijos referatai

(705 darbai)

Konkurencijos politika Europos Sąjungoje (ES) (2)Įvadas. Konkurencingumo samprata. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politikos raida. Konkurencijos politikos teisinis reglamentavimas. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politikos sritys. Įmonių susitarimai ir kiti suderinti veiksmai. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Valstybės pagalba. Konkurencijos politiką administruojančios Europos Sąjungos (ES) institucijos. Išvados. Skaityti daugiau
Konsensuso demokratija kaip sprendimų principas ir politinės tolerancijos išraiškaEuropos studijų referatas. Įvadas. Tikslas – kuo išsamiau, remiantis konkrečių valstybių pavyzdžiais, paaiškinti kas yra konsensuso demokratija, kam ji reikalinga bei kaip ji veikia. Demokratijos samprata ir pagrindiniai bruožai. Konsensualinė demokratija. Konsensuso esmė. Vestminsterinio ir konsensualinio demokratijos modelių skirtumai. Parlamentinės sistemos: "konsensualinė tradicija". Šveicarija. Japonija. ES konsensualizmas. Konsensualinė demokratija kaip sprendimų principas. Ir politinės tolerancijos išraiška. Išvados. Skaityti daugiau
KonservatizmasKonservatizmo atsiradimas, Konservatizmo formavimasis, Konservatizmas kaip liberalizmo ir socializmo atmaina, Konservatizmas Lietuvoje, Neokonservatizmas, Konservatizmo principai, konservatizmo ideologija, konservatizmas ir liberalizmas, Išvados, Skaityti daugiau
Konservatizmas (2)Konservatizmo atsiradimas. Konservatizmas ir tradicijos. Konservatizmas ir moters vaidmuo. Konservatizmo principai. Konservatizmas Lietuvoje. Šiandieninė Tėvynės sąjungos veikla. Tėvynės sąjungos jaunimo lygos veikla. Tėvynės sąjungos frakcija Seime. Skaityti daugiau
Konservatizmas (3)Konservatizmo atsiradimas. Konservatizmo formavimasis. Konservatizmas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Konservatizmas (4)Įžanga. Konservatizmas. Pagrindiniai konservatizmo bruožai. Klasikinis konservatizmas. Lietuvos konservatoriai. Išvados. Skaityti daugiau
Konservatizmas (5)Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti konservatizmo politinę ideologiją. Konservatizmo ištakos. Konservatizmo principai. Moralinis absoliutizmas. Žmogaus netobulumo idėja. Konservatoriai – socialinės lygybės priešininkai. Pagarba valdžiai. Pagarba istorijai, tradicijoms, praeičiai. Religijos bei religinių institucijų vertinimas. Privatinės nuosavybės gynimas. Neokonservatizmas. Lietuvos konservatoriai. Išvados. Skaityti daugiau
Konservatizmo bruožai, principai bei vertybėsĮvadas. Konservatizmo atsiradimas. Konservatizmo bruožai. Konservatizmo principai. Konservatizmo vertybės. Konservatizmo pranašumai ir trūkumai. Konservatizmo pranašumai. Konservatizmo trūkumai. Konservatizmo srovės ir šakos. Neokonservatizmas. Skaityti daugiau
Konsolidacijos problema demokratizacijos teorijoseDemokratija ir poliarchija. Demokratijos konsolidacijos traktavimo variantai. Šiuolaikinės konsoliduotos demokratijos. charakteristikos. Demokratijos konsolidacijos dimensijos pagal L. Morlino. Demokratijos konsolidacijos dimensijos pagal Linz ir Stepan. Demokratizacija ir jos prielaidos. Demokratizacijos vystymosi variantai. Prielaidos apibrėžiančios politinę kaitą. Poliarchijai būtinos institucijos. Federalizmas, parlamentinė demokratija. Smurtinės prievartos taikymas ir kontrolė valstybėje. Demokratijos stabilumą veikiantys veiksniai. Elito vaidmuo demokratijoje ir jos įtvirtinime. Europos Sąjungos (ES) įtaka demokratijos gilinimui Lietuvoje. Išnašos. Skaityti daugiau
Konstitucija. Konstitucionalizmo samprata ir vieta politikojeKonstitucionalizmas. Konstitucionalizmo kilmė. Šarlio Monteskjė (Montesquieu) teorijos. Konstitucijų veikimas. Konstitucijos. Konstitucijos reikšmė ir funkcijos. Konstitucijų raida ir jų rūšys. Laikinosios Lietuvos Respublikos konstitucijos. Nuolatinės Lietuvos respublikos konstitucijos. Dabartinė Lietuvos respublikos konstitucija. Svarbiausios Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje įtvirtintos nuostatos. Pagrindiniai dabartinio Lietuvos teisės raidos etapo uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Konsulinių pareigūnų asmens neliečiamybė ir palyginimas su diplomatų neliečiamybeĮvadas. Asmens neliečiamybė. Imunitetas. Privilegijos. Konsulinių pareigūnų neliečiamybė. Diplomatų neliečiamybė. Konsulinių pareigūnų ir diplomatinių agentų neliečiamybės palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kontinentinės politinės kultūros bruožai (pagal G. Almondą ir S. Verbą)Įžanga. Politinės kultūros sampratos formavimasis. Politinė kultūra pagal G. Almondą ir S. Verbą. Politinės kultūros šaknys Lietuvoje. Lietuvos politinė kultūra postsocializmo laikotarpiu. Išvados. Skaityti daugiau
Korupcija ir jos prevencijaĮvadas. Korupcijos fenomenas. Korupcija ir jos raiškos švietime ypatumai, paplitimo padariniai. Korupcijos raiškos lygiai švietimo sistemoje. Korupcijos švietime atsiradimo priežastys. Labiausiai paplitusios švietime kyšininkavimo formos. "Paslaugos už paslaugas". Favoritizmas ir protegavimas, remiantis giminystės ryšiais. Korupcijos reiškinio švietimo sistemoje tyrimai. "Spinter tyrimų" korupcijos situacijos įvertinimo aukštosiose mokyklose tyrimo rezultatai. Antikorupciniai projektai Lietuvos švietimo sistemoje. Korupcijos problemos sprendimo būdai. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Korupcija viešajame sektoriujeĮvadas. Korupcijos apibrėžimo problemos. Korupcijos priežastys. Skurdas kaip korupcijos priežastis. Korupcija kaip visuomenės kultūros problema. Korupcija kaip viešojo sektoriaus organizavimo pasekmė. Korupcijos pasekmės. Valdininkų etika. Antikorupcinės priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Korupcijos samprataĮvadas. Tikslas: susipažinti su korupcijos skirtumais autoritarinėse ir demokratinėse visuomenėse. Korupcijos samprata. Korupcijos problema. Ekonominis poveikis. Politinė įtaka. Išvados. Skaityti daugiau
Kosovo konfliktasKosovo etninė kompozicija. Konflikto šaknys. Kosovo statuso problema. Skaityti daugiau
LDDP vieta Lietuvos politinėje sistemojeĮvadas. LSDP vaidmuo tarpukario Lietuvoje. LDDP istorija. LDDP "transformacija". A.Brazausko vadovaujama partija nėra kairioji. LDDP (LSDP) "demokratijos samprata". Išvados. Skaityti daugiau
LDDP: susikūrimo aplinkybės, ideologija, programos, veiklos bruožai bei įtakosĮvadas. LKP virsta LDDP. Dalyvavimas rinkimuose. Susijungimas. Ideologija. Išvados. Skaityti daugiau
Lenkijos ir Lietuvos santykiaiĮvadas. Lenkijos ir Lietuvos bendra istorija. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą įtvirtinančios sutartys. Lietuvos – Lenkijos ekonominis bendradarbiavimas. Lenkijos investicijos Lietuvoje. Lenkijos – Lietuvos prekyba. Bendri infrastruktūriniai projektai. Lietuvos ir Lenkijos karinis bendradarbiavimas. Lietuvos ir Lenkijos kultūrinis. bendradarbiavimas. Regioninis bendradarbiavimas. Lietuva ir Lenkija Europos Sąjungoje. Išvados. Skaityti daugiau
Liberalizmas (2)Įvadas. Liberalizmo esmė. Žymiausi liberalizmo atstovai. Klasikinis liberalizmas. Šiuolaikinis liberalizmas. Išvados. Skaityti daugiau
......