Šperos.lt > Politologija > Politologijos namų darbai
Politologijos namų darbai

(50 darbai)

Politologijos straipsnių analizėsDviejų straipsnių analizės. Klaudijaus Manioko straipsnio "Lisabonos sutarties implikacijos Lietuvai: kvalifikuota dauguma ir Europos Sąjungos darbotvarkė" analizė. Alvydo Jokubaičio straipsnio "Politika be vertybių" analizė. Skaityti daugiau
Rinkimų dėsniai ir sistemosRinkimai. Mažoritarinė arba daugumos atstovavimo sistema. Proporcingo atstovavimo sistema. Skaityti daugiau
Sirija (2)Sirijos Arabų Respublika (Sirija). Sirijos Arabų Respublika. Politinis Sirijos valdymas. 1973 metų Sirijos Konstitucija yra rašytinė konstitucija. Konstitucijos struktūra. Ypatingą svarbą valstybės gyvenime turi ekonomika. Trečioje dalyje kalbama apie Švietimą ir Kultūrą. Ketvirtojoje pirmo skyriaus dalyje prabylama apie Laisvę. Antrasis pagrindinės dalies skyrius susideda iš 4 dalių ir 80 straipsnių. Sekanti, antroji dalis kalba apie vykdomąją valdžią. Antras poskyris skirtas Ministrų Tarybai. Trečiame pagrindinės konstitucijos dalies skyriuje įvardijamas Teisų autoritetas. Konstitucijos teksto pabaigoje yra kalbama apie baigiamuosius ir pereinamuosius nuostatus. Realiai vykdomoji valdžia priklauso prezidentui. Ypatingoji padėtis ypač kenkia žmogaus teisėms. Fiktyvi konstitucija. Vyriausybė kontroliuoja masines informavimo priemones. Sirija yra sugriauta, kaip ir sugriauta socialinė tautos struktūra. Skaityti daugiau
Straipsnio analizė: Ž. Martinaitis, D. Žvalionytė "Emigracija iš Lietuvos: ką žinome, ko nežinome ir ką turėtume žinoti?"Politologijos žurnalo politinio straipsnio analizė. Žilvinas Martinaitis, Dovilė Žvalionytė straipsnis: Emigracija iš Lietuvos: ką žinome, ko nežinome ir ką turėtume žinoti? Įžanga. Dėstymas. Ką Žinome? Emigracijos mastas. Emigrantai.Emigracijos priežastys. Ką turėtume žinoti. Ko nežinome? Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės organizacijos ir jų veikla (2)Jungtinių tautų organizacija. Jungtinių Tautų (JT) Chartija nustatė tokius veiklos tikslus. Siekdamos nurodytų tikslų, Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) ir jos valstybės narės savo veiklą grindžia šiais principais. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) struktūra: Generalinė asamblėja. Ekonominė ir Socialinė Taryba. Globos taryba. Tarptautinė teismas. Sekretoriatas. Pagrindinės Jungtinių Tautų (JT) veiklos kryptis. Jungtinių Tautų (JT) pasaulinės organizacijos ir agentūros. Lietuva Jungtinėse Tautose ir Jungtinės Tautos Lietuvoje. Vykdomos šios Jungtinių Tautų Vystymo Programa (JTVP) ir Lietuvos bendradarbiavimo programos. Šiaurės Atlanto sutarties organizacija. Pagrindiniai NATO tikslai. NATO paskirtis. NATO paskirtis. NATO institucinę struktūrą sudaro dvi grandys. Civilinę struktūrą sudaro šios institucijos. Karinę struktūrą sudaro. Europos Taryba. Europos Tarybos (ET) pagrindinis tikslas. Europos Tarybos struktūra: Ministrų Komitetas. Biudžetas ir mokesčiai. Europos Taryba (ET) ir Lietuva. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO). Pagrindiniai Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) principai. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) institucinė struktūra: Aukščiausiojo lygio (viršūnių) susitikimai. Pagrindinės regioninės tarptautinės organizacijos. Amerikos valstybių organizacija (AmVO). Afrikos vienybės organizacija (AVO). Arabų valstybių lyga (AVL). Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN). Summary. Įvadas. Išvados. Skaityti daugiau
The New IraqDarbas anglų kalba. Dabartinis Irakas. Naujos konstitucijos kūrimas. Jungtinės Amerikos valstijos. The New Iraq. Skaityti daugiau
Tomas Akvinietis ir jo politinė samprataTomas Akvinietis ir jo politinė samprata. Akviniečio etinė įstatymo samprata. Amžinasis įstatymas. Prigimtinis įstatymas. Dieviškasis įstatymas. Nuodėmės įstatymas. Žmogiškasis įstatymas. Įstatymo paskirtis. Įstatymo keitimas. Įstatymo nesilaikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo sistemos: prezidentinio ir pusiau prezidentinio valdymo lyginamoji analizėĮvadas. Prezidentizmas ir pusiau prezidentizmas. Prezidentinė respublika . JAV ir Lietuvos valdymo sistemų palyginimai. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinė kontrolė sovietinės okupacijos metaisValstybinės kontrolės liaudies komisariatas. Reikšmingi teisės aktai. Valstybinės kontrolės komitetas prie SSKP CK ir SSRS Ministrų Tarybos. Liaudies kontrolė. Tarpžinybinės kontrolės organai. Keliu į demokratinę Lietuvą. Skaityti daugiau
Valstybių formos (2)Įvadas. Valstybės formos sąvoka. Valstybės valdymo formos. Monarchija. Respublika: prezidentinė respublika, parlamentinė respublika, pusiau prezidentinė respublika. Valstybės sandaros formos. Politiniai rėžimai. Išvados. Skaityti daugiau