Šperos.lt > Politologija > Politologijos konspektai
Politologijos konspektai

(88 darbai)

Tarptautiniai santykiaiPolitologijos konspektai. Apie tarptautinius santykius. Valstybių modeliai, analizės lygiai, tarptautinė sistema, užsienio politikos priemonės, tarptautinis bendradarbiavimas, tarptautinės organizacijos. Skaityti daugiau
Tarptautiniai santykiai (2)Objektyvus tarptautinių santykių teorijos reikšmės išaugimas. Tarptautinių santykių studijų istorija. TST kaip atskiros ir savarankiškos mokslinės disciplinos atsiradimas ir raida. Sisteminių tarptautinių santykių pobūdis (2 tradicijos: iš vidaus ir iš išorės). Politinis idealizmas TST. Politinis realizmas TST. Biheviorizmas. Transnacionalizmas ir tarpusavio priklausomybė. Neorealizmas. Tarptautinių santykių kriterijų svarba. Geopolitinio kriterijaus svarba. Nūdiena (šiuolaikinė tarptautinių santykių raida). Nuostatos į veikėjus, procesus ir jų rezultatus. Tarptautinė visuomenė. Jos esmė, tautos ir valstybės ryšio modeliai. Tarptautinių santykių sistema, jos esmė (XX amžiaus kūdikis). Dvipolė ir daugiapolė tarptautinių santykių sistema. Tradicinė TSS (ikiindustrinė). Nūdienos tarptautinių santykių ypatybės. Tarptautinis konfliktas. Konflikto samprata: galia, karas, taika. Tarptautinis konfliktas. Tipologija ir klasifikacija. Tarptautinių konfliktų valdymas. Tarptautinių konfliktų sprendimas. Skaityti daugiau
Vakarų Europos Sąjunga (ES): organizacijos kilmė, paskirtis ir institucijų sąrangaVakarų Europos Sąjunga: organizacijos kilmė, paskirtis ir institucijų sąranga. Valstybės-narės. Asocijuotos narės. Stebėtojos. Asocijuotosios partnerės. Darbo grupės. Nuolatinės VES organizacijos. Skaityti daugiau
Valdžia. Valdžios formosValdžia. Valdžios formos. Politinė valdžia. Valdžios pagrindai ir resursai. Politinės valdžios legitimumas (teisėtumas). Politinės valdžios funkcijos. Teisminė valdžia. Skaityti daugiau
Viešoji politikaViešosios politikos tyrimų istorinė raida. Politikos analizė. Politikos procesas. Stadijos. Problemų apibrėžimas. Darbotvarkės sudarymas. Politikos procesas. Stadijos. Politikos formulavimas. Politikos procesas. Stadijos. Politikos įgyvendinimas. Politikos procesas. Stadijos. Vertinimas. Viešosios politikos dalyviai. Interesų grupės viešojoje politikoje. Lyginamoji politikos analizė. Politinis vadovavimas – lyginamieji aspektai. Biurokratija - lyginamieji aspektai. Skaityti daugiau
Viešoji politika (3)Pliuralizmo, naujosios dešinės, elitizmo, marksizmo ir neopliuralizmo požiūris į politikos formavimo procesą bei rinkėjų vaidmenį jame. Pliuralizmas. Pliuralistinės socialinių mokslų teorijos skiriamieji bruožai. Interesų grupės. Naujoji dešinė. Elito teorija. Weberio terija. Valdymas ir pavaldumas. Vertybės. Įeigos politika. Partijų konkurencijos ribotumas. Žiniasklaidos konkurencijos ribotumas. Kolektyvinio veiksmo ribotumas. Valstybės organizacija. Politiniu lyderių vaidmuo liberaliojoje demokratijoje. Valstybe ir ekonominė politika. Liberalios demokratinės valstybės įvaizdžiai elito teorijoje. Išvada. Skaityti daugiau
Viešoji politika ir jos formavimasViešosios politikos samprata ir struktūra. Politinis procesas: sąvokų vartosena. Sprendimų priėmimas: politinio proceso etapai. Viešosios politikos analizė. Skaityti daugiau
Visuomeninė nuomonė ir politinių institucijų kitimas Rusijoje ir VakaruoseVisuomeninės nuomonės vaidmuo politinių institucijų vystyme: problemos formulavimas. Visuomeninė nuomonė ir politinių institutų pasikeitimai Vakaruose. Visuomeninė nuomonė ir naujų politinių institutų kūrimas Rusijoje. Rinkimų procesas JAV kaip politinis institutas: problemos ir evoliucijos charakteris XX amžiaus pabaigoje. Noras ir labdara JAV. Politiniai Prancūzijos institutai visuomeninio-politinio gyvenimo pasikeitimų fone. Pagrindiniai politiniai blokai kovoje ir ieškant kompromisų. Pasikeitimai politinėje sąmonėje ir rinkėjų elgesyje. Naujos politinio dalyvavimo formos. Pagrindinės politinių institutų reformų kryptys. Skaityti daugiau
...