Šperos.lt > Politologija
Politologija

(1132 darbai)

Valstybės socialinė politikaSocialinė politika ir užimtumas. Darbo teisės. Moterų ir vyrų lygių galimybių teisės. Sveikatos ir darbuotojų saugos teisės. Socialinio dialogo skatinimas. Visuomenės sveikata. Užimtumo politika. Europos socialinis fondas(ESF). Socialinė integracija. Socialinė apsauga. Kova su diskriminacija. Socialinio draudimo finansai. Išvada. Skaityti daugiau
Valstybės tarnyba AustrijojeĮvadas. Valstybės tarnybos modeliai Europos Sąjungos šalyse. Valstybės tarnybos modelis Austrijoje. Administracinės struktūros. Istorija. Federalinės, Srities ir Vietos Vyriausybių tarnyba. Nuolatiniai ir pagal darbo sutartis dirbantys valstybės tarnautojai. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės valdymo formosĮvadas. Monarchija. Absoliutinė monarchija. Konstitucinė monarchija. Parlamentinė monarchija. Dualistinė monarchija. Respublika. Parlamentinė respublika. Prezidentinė respublika. "Pusiau prezidentinė" respublika. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės valdymo formos (2)Įvadas. Tikslas: Apžvelgti valstybės valdymo formas, supažindinti su monarchinio bei respublikos valdymo formomis. Valstybės samprata. Valstybės valdymo formos. Monarchinio valdymo formos. Respublikos valdymo formos. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės valdymo principai pagal Makiavelio "Valdovą"Valstybes valdymo principai pagal N.Makiavelio knyga "Valdovas" Skaityti daugiau
Valstybinė kontrolė sovietinės okupacijos metaisValstybinės kontrolės liaudies komisariatas. Reikšmingi teisės aktai. Valstybinės kontrolės komitetas prie SSKP CK ir SSRS Ministrų Tarybos. Liaudies kontrolė. Tarpžinybinės kontrolės organai. Keliu į demokratinę Lietuvą. Skaityti daugiau
Valstybių formosValstybių formos. Valstybių valdymo formos. Absoliutinė monarchija. Parlamentinė monarchija. Prezidentinė respublika. Parlamentinė respublika. "Pusiau prezidentinė" respublika. Santvarkos formos. Unitarinė valstybė. Autonomija unitarinėje valstybėje. Federacija. Konfederacija. Skaityti daugiau
Valstybių formos (2)Įvadas. Valstybės formos sąvoka. Valstybės valdymo formos. Monarchija. Respublika: prezidentinė respublika, parlamentinė respublika, pusiau prezidentinė respublika. Valstybės sandaros formos. Politiniai rėžimai. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybių galia ir įtakos galimybėsĮvadas. Galia: sąvoka ir požiūriai. Valstybių galios elementai. Valstybių įtakos galimybės ir metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybių galia ir mažosios valstybėsĮvadas. Valstybių galios resursai. Galios resursų požiūrio skurdas. Valstybių galia ir mažosios valstybės. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybių įsipareigojimai ir tarptautinės garantijos demokratijos plėtrai nūdienos EuropojeĮžanga. Demokratija, kaip geriausias valdymo būdas. Demokratijai būtini elementai. Žmogaus teisių ir demokratijos sąryšis. Pilietinių, politinių teisių ir demokratijos sąryšis. Žmogaus teisių apribojimas demokratinėje visuomenėje. Bandymas prognozuoti: galimi valstybės modeliai. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybių įsipareigojimai ir tarptautinės garantijos demokratijos plėtrai nūdienos Europoje (2)Įvadas. Europos taryba. Europos konstitucija. Lisabonos sutartis. Europos priemonė demokratijai ir žmogaus teisėms remti. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybių stojimas į Europos Sąjungą (ES) - Lenkijos atvejisĮvadas. Laisvas asmenų judėjimas - XXI amžiaus emigracija. Didžiausia emigracijos banga ir jos priežastys. Lenkų emigracijos padariniai. Išvados. Skaityti daugiau
Vengrija ir Europos integracijaPowerPoint pristatymas. Vengrijos vardas. Simbolika. Politinė sistema. Vengrija ir Europos integracija. Skaityti daugiau
Vengrijos energetikos politika - išdavystė Europai?Turinys. Įvadas. Vengrijos pozicija. Rusijos pozicija. Europos pozicija. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Versalio sistemaĮvadas. Tikslas – išsiaiškinti Versalio sistemos reikšmę ir svarbą Europai bei Lietuvai. Europa po pirmojo pasaulinio karo. Versalio sistema. Taikos sutartys ir karo padariniai. Versalio sistemos silpnėjimas. Lietuva ir Versalio sistema. Lietuvos ginčai su Lenkija ir Rusija: sienų nustatymo problema. Versalio taikos konferencija ir Klaipėdos kraštas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo vietos politikos formavime analizėĮvadas. Verslo vieta politikos formavime. Verslo interesų grupės ir lobizmas. Rinkiminių kampanijų finansavimas. Lietuvos atvejis: LPK įtaka politikos formavimui. Išvados. Skaityti daugiau
Vidurio ir Rytų Europos valstybių europeizacijaVidurio ir Rytų Europos valstybių Europeizacija. II konvergencijos hipotezės patikslinimas: rinkos koregavimo ir nemažoritarinės institucijos. Alternatyvi hipotezė: funkciniai poreikiai Literatūra. Europos sąjungos (ES) poveikio mastas. Europos sąjungos (ES) poveikis politinei ir ekonominei sistemai: pirmasis ir antrasis Kopenhagos kriterijai. Ekonominis kriterijus: poveikis politikai ir pagrindinėms rinkos institucijoms. Acquis perėmimas: koncentruotas poveikis reguliavimo sistemai ir viešajai politikai. Vidaus rinkos acquis perėmimas. Europos sąjungos (ES) poveikis sektorinėms viešosios politikos sritimis. Europos sąjungos (ES) poveikis Lietuvos regioninei politikai. Skaityti daugiau
Vieningos Europos konstituciniai pagrindaiTikslas. Įvadas. Europos bendrijos kūrimasis. Romos sutartis. Vieningos Europos aktas. Mastrichto sutartis. Amsterdamo sutartis. Išvados. Skaityti daugiau
Vieningos Europos konstituciniai pamatai. Europos Sąjungos institucinė reforma. Šalims - kandidatėms keliami narystės kriterijaiĮvadas. Vieningos Europos konstituciniai pamatai. Mastrichto sutartis. Europos sąjungos institucinė reforma. Europos sąjungos institucinės reformos priežastys ir tikslai. Europos komisijos formavimas. Europos Sąjungos (ES) taryba: sudėties ir sprendimų priėmimo sistemos reforma. Teoriniai modeliai. "Parlamentinis" ir "reguliacinis" modeliai. Šalims – kandidatėms keliami narystės kriterijai. Išvados. Skaityti daugiau
...