Šperos.lt > Politologija
Politologija

(1132 darbai)

Šiuolaikinės parlamentinės monarchijosĮvadas. Parlamentinė monarchija. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė. Ispanijos karalystė. Danijos Karalystė. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės valstybės požymiaiĮvadas. Šiuolaikinės valstybės kilmė ir susiformavimo priežastys. Šiuolaikinės valstybės požymiai. Tauta ir teritorija. Valstybinė valdžia. Valstybės suverenitetas. Tarptautinis valstybės pripažinimas. Šiuolaikinės valstybės funkcijos. Valstybės tipai. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinis liberalizmasĮvadas. Darbo tikslas - supažindinti visus su šiuolaikiniu liberalizmu, jo ištakomis. Kas yra liberalizmas? Trumpa istorinė liberalizmo apžvalga. Valdžios padalijimo koncepcijos autoriai. Džonas Lokas (1632-1704). Šarlis Luji Monteskjė (1689-1755). Algirdas Degutis bendrai apie liberalizmą. Liberalizmo esmė. Iššūkiai tapatumui. Ar liberalizmo išplitimas - grėsmė jo tapatumui? Liberalizmas ekonomikoje. Nuosavybė. Mokesčiai. Sertifikavimas ir licenzijavimas. Monopolija ir rinka. Išvados. Summary Skaityti daugiau
Švedijos valdymo institucijų sistema (vykdomoji valdžia)Įvadas. Švedijos demokratijos pagrindas. Valstybės valdymą nusakantis dokumentai. Valstybės valdymo struktūra. Ministro pirmininko kabinetas. Žemės ūkio, maisto ir vartotojų visuomenės ministerija. Apsaugos ministerija. Mokslo, tyrimų ir kultūros ministerija. Finansų ministerija. Užsienio reikalų ministerija. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų ministerija. Pramonės, užimtumo, susisiekimo ministerija. Teisingumo ministerija. Išteklių ministerija. Švedijos ir Lietuvos panašumai. Išvados. Skaityti daugiau
Šveicarijos švietimo sistemaĮvadas. Šveicarijos politinė sistema. Šveicarijos švietimo sistema. Ikimokyklinė pakopa. Privalomas ugdymas ir mokyklų valdymas. Pradinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Pirmoji vidurinė pakopa. Antroji vidurinė pakopa. Profesinis ugdymas. Aukštasis mokslas. Aukštojo mokslo struktūra. Pedagogų rengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Švietimo epochos politinė mintisĮvadas. Švietimo epocha: istorija ir idėjos. XVIII amžiaus švietėjai. Džonas Lokas. Volteras. Žanas Žakas Ruso. Žanas Meljė. Johanas Gotlybas Fichtė. Imanuelis Kantas. Adamas Smitas. Šarlis Monteskjė. Biografija. "Persų laiškai". "Apie įstatymo dvasią". Politinės mintys. Išvados. Skaityti daugiau
T. Hobbes'o individualizmasT. Hobbes'o individualizmo apibūdinimas įvairių politinės minties filosofijos teoretikų darbuose: Sabine Thorson, Held, Dumont, Aster, Tatarkiewicz, Leonas, Elštein. Leviatanas. Valstybės atsiradimas. Valstybės apibrėžimas. Skaityti daugiau
Taivanas (2)Įvadas. Taivanas iki 1949 metų. Taivano konstitucija. Valdymo struktūra. Centrinė vyriausybė. Provincijų vyriausybės ir Specialiųjų savivaldybių vyriausybės. Provincijų savivaldybės ir apskričių vyriausybės. Siekis tapti nepriklausoma valstybe. Išvados. Skaityti daugiau
Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos (TSRS) reformosĮvadas. Ideologiniai ir politiniai pokyčiai Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungoje (TSRS) valdant Nikitai Chruščiovui. Destalinizacija valdant Nikitai Chruščiovui. Slaptoji kalba. Kubos krizė ir "Taikaus sambūvio" doktrina. Ideologinai ir politiniai pokyčiai TSRS valdant Michailui Gorbačiovui. M. Gorbačiovo politika – perestroika. Glasnost. Perestroikos ir Glasnost politikos vertinimas. Ar buvo įmanoma reformuoti TSRS jos nesugriaunant. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės krizės: kilmė, raiška ir valdymasĮvadas. Tarptautiniai konfliktai ir krizės. Konfliktų tipai. Tarptautinės krizės kilmė. Tarptautinių krizių valdymas ir reguliavimas. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) vaidmuo tarptautinių krizių sureguliavimo procese. Tarpininkavimas kaip krizių sprendimo būdas. Lietuvos Respublikos nutarimai dėl tarptautinių krizių. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės organizacijos (2)Tarptautinės organizacijos. Įtakingiausios po antrojo pasaulinio karo įkurtos regioninės organizacijos. Europos Sąjunga. Europos taryba. Vakarų Europos Sąjunga. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija. Šiaurės Atlanto sutarties organizacija. Afrikos vienybės organizacija. Arabų šalių lyga. Pietryčių Azijos valstybių asociacija. Nepriklausomų valstybių sandrauga. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. Jungtinių tautų organizacija. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės organizacijos ir jų veikla (2)Jungtinių tautų organizacija. Jungtinių Tautų (JT) Chartija nustatė tokius veiklos tikslus. Siekdamos nurodytų tikslų, Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) ir jos valstybės narės savo veiklą grindžia šiais principais. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) struktūra: Generalinė asamblėja. Ekonominė ir Socialinė Taryba. Globos taryba. Tarptautinė teismas. Sekretoriatas. Pagrindinės Jungtinių Tautų (JT) veiklos kryptis. Jungtinių Tautų (JT) pasaulinės organizacijos ir agentūros. Lietuva Jungtinėse Tautose ir Jungtinės Tautos Lietuvoje. Vykdomos šios Jungtinių Tautų Vystymo Programa (JTVP) ir Lietuvos bendradarbiavimo programos. Šiaurės Atlanto sutarties organizacija. Pagrindiniai NATO tikslai. NATO paskirtis. NATO paskirtis. NATO institucinę struktūrą sudaro dvi grandys. Civilinę struktūrą sudaro šios institucijos. Karinę struktūrą sudaro. Europos Taryba. Europos Tarybos (ET) pagrindinis tikslas. Europos Tarybos struktūra: Ministrų Komitetas. Biudžetas ir mokesčiai. Europos Taryba (ET) ir Lietuva. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO). Pagrindiniai Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) principai. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) institucinė struktūra: Aukščiausiojo lygio (viršūnių) susitikimai. Pagrindinės regioninės tarptautinės organizacijos. Amerikos valstybių organizacija (AmVO). Afrikos vienybės organizacija (AVO). Arabų valstybių lyga (AVL). Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN). Summary. Įvadas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės sutarties absoliutaus negaliojimo priežastys ir pasekmėsĮvadas. Tarptautinės sutartys ir jų rūšys. Tarptautinės sutarties sąvoka. Tarptautinės sutarties struktūra. Tarptautinių sutarčių sudarymas. Tarptautinių sutarčių rūšys. Tarptautinės sutarties taikymas ir galiojimas. Tarptautinės sutarties taikymas. Tarptautinės sutarties galiojimo pagrindai. Tarptautinės sutarties absoliutus negaliojimas. Absoliutaus negaliojimo priežastys. Tarptautinės sutarties absoliutaus negaliojimo pasekmės. Jungtinių Tautų Chartijos vaidmuo tarptautinių sutarčių teisėje. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniai konfliktai ir jų reguliavimasValstybių sąveikos priemonės ir metodai. Diplomatija. Propaganda. Konflikto samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniai nusikalstami tinklai: rusų mafijos politinė įtakaĮvadas. Tarptautiniai nusikalstami tinklai ir transnacionalinis organizuotas nusikalstamumas. Trumpa rusų mafijos istorija. Rusų mafijos atsiradimas. Dabartinė rusų mafijos sklaida pasaulyje. Rusų mafijos politinė įtaka. Vidinė dimensija. Išorinė dimensija. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniai santykiaiPolitologijos konspektai. Apie tarptautinius santykius. Valstybių modeliai, analizės lygiai, tarptautinė sistema, užsienio politikos priemonės, tarptautinis bendradarbiavimas, tarptautinės organizacijos. Skaityti daugiau
Tarptautiniai santykiai (2)Objektyvus tarptautinių santykių teorijos reikšmės išaugimas. Tarptautinių santykių studijų istorija. TST kaip atskiros ir savarankiškos mokslinės disciplinos atsiradimas ir raida. Sisteminių tarptautinių santykių pobūdis (2 tradicijos: iš vidaus ir iš išorės). Politinis idealizmas TST. Politinis realizmas TST. Biheviorizmas. Transnacionalizmas ir tarpusavio priklausomybė. Neorealizmas. Tarptautinių santykių kriterijų svarba. Geopolitinio kriterijaus svarba. Nūdiena (šiuolaikinė tarptautinių santykių raida). Nuostatos į veikėjus, procesus ir jų rezultatus. Tarptautinė visuomenė. Jos esmė, tautos ir valstybės ryšio modeliai. Tarptautinių santykių sistema, jos esmė (XX amžiaus kūdikis). Dvipolė ir daugiapolė tarptautinių santykių sistema. Tradicinė TSS (ikiindustrinė). Nūdienos tarptautinių santykių ypatybės. Tarptautinis konfliktas. Konflikto samprata: galia, karas, taika. Tarptautinis konfliktas. Tipologija ir klasifikacija. Tarptautinių konfliktų valdymas. Tarptautinių konfliktų sprendimas. Skaityti daugiau
Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetasPowerPoint pristatymas. Istorija. Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas. Nacionalinės Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijos. Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija. TRKK veikla. TRKK struktūra. TRKK prezidentas. TRKK finansavimo šaltiniai. Pagalbos formos. Kas dirba TRKK? 2006 m. TRKK biudžetas, pagal geografines zonas. TRKK biudžetas, pagal programas. TRKK biudžetas, pagal šalis. Skaityti daugiau
Tarptautinis saugumas ir taikaus sugyvenimo politika pokario EuropojeAktualumas. Tikslai. Dėstymas. Vokietijos ateitis po Antrojo Pasaulinio karo, bei sąjungininkų konferencija po Antrojo Pasaulinio karo. Europos bendradarbiavimas, bei saugios Europos kūrimas. Terorizmas. Skaityti daugiau
Tarptautinis terorizmasĮvadas. Terorizmas. Terorizmo rūšys. Religinis terorizmas. Nacionalistinis terorizmas. Kairiojo sparno terorizmas. Dešiniojo sparno terorizmas. Anarchistinis terorizmas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
......