Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija

Politologija (1132 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinis liberalizmas

  Įvadas. Liberalizmo raida. Socialinio liberalizmo idėjos. "Socialinis kompromisas". Socialliberalų vertybės. Lietuvos socialliberalų politikos tikslai ir uždaviniai. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-16
 • Socializmas

  Socializmo raida Lietuvoje ir užsienyje. Socializmo idėja. V.Leninas. Komunizmas. Komunizmas ir bažnyčia. Marksistinės idėjos. Anarchistinis socializmas. Revoliucinis socializmas. Reformistinis socializmas. Krikščioniškasis socializmas. Socialistinis neoutopizmas. Naujasis socializmas.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2005-06-10
 • Socializmas (2)

  Tikslas. Kas yra socializmas? Socializmo evoliucijos kelias, raida. Socializmo ideologijos. Socializmas. Utopinis socializmas ir radikalizmas. Marksizmas – "Mokslinis socializmas". Socialdemokratų ir Komunistų idėjos. Anarchizmas. Solidarizmas ir respublika. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-02-15
 • Socializmas (3)

  Įvadas. Socializmas Vakarų Pasaulio istorijoje. Socializmas Vakarų valstybėse. LSDP vaidmuo tarpukario Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-04
 • Socializmas (5)

  Utopinių socialistų vizijos. Nepermaldaujama Karlo Markso (Karl Marx) sistema. Socializmas vienoje šalyje. Žemės ūkis socializmo keliu. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-03-28
 • Socializmas (6)

  Tikslas: aprašyti marksistinį socializmą ir jo pradininkus. Uždaviniai. Įvadas. Socializmo prigimtis. Socializmo pradininkai. Karlo Markso (Karl Marx) biografijos faktai suformavę jo pažiūras. Frydricho Engelso (Friedrich Engels) biografijos faktai suformavę jo pažiūras. Socializmo esmė. Socializmas kaip politinė doktrina. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-11-04
 • Socializmas ir socialdemokratija

  Įvadas. Socializmo atsiradimas. K. Markso politinės idėjos. Socializmas Rusijoje. Socialdemokratija ir komunizmas. Katalikų bažnyčia ir socializmas. Pastarųjų dienų socializmo gairės. Socializmas pasaulio politiniame žemėlapyje. Socializmo šaknys. Pagrindinės socializmo pakraipos. Socialistiniai internacionalai ir naujasis socializmas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-01-16
 • Socializmas ir socialdemokratija (2)

  Įvadas. Socializmo pradžia. Socializmo šaknys. Žymiausi socializmo atstovai. Pagrindinės socializmo srovės. Socialdemokratijos atsiradimas. Socialdemokratijos plitimas. Socialdemokratų ideologija. Socialdemokratija Lietuvoje. Socialdemokratija šiandien. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-01-21
 • Socializmas Vakarų valstybėse

  Socializmas Vakarų Pasaulio istorijoje. Socializmas Vakarų valstybėse. LSDP vaidmuo tarpukario Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-26
 • Socializmo koncepcijos taikymas Kuboje

  Socializmo pradžia Kuboje. Keturios pagrindinės marksistų idėjos. Svarbiausios ginkluoto sukilimo taisyklės. "Viršūnių krizė". Socializmo bruožai. Agrarinės reformos įstatymas. Kubos dabartis.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2008-02-10
 • Sokrato filosofinės ir politinės idėjos

  Sokrato biografija. Sokrato asmenybės bruožai. Sokrato filosofinės idėjos. Sokrato politinė veikla.
  Politologija, rašinys(5 puslapiai)
  2007-10-07
 • Sovietinė įtaka dabartinei visuomenei

  Įvadas. Sovietinis palikimas. "Tvirtos rankos" troškimas ir "gynėjo" įvaizdis. Visuomenės pasyvumas ir bejėgiškumo jausmas. Pereinamojo laikotarpio sunkumai. Ekonominės reformos. Institucinės reformos. Kultūrinės reformos. Politinės partijos: ideologinių pagrindų silpnumas ir supanašėjimas. Retrospektyvinis balsavimas. Psichologiniai veiksniai ir žiniasklaidos galia. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-04-21
 • Sovietinis paveldas Lietuvos politinėje kultūroje

  Įvadas. Darbo tikslas yra išsamiau aptarti sovietinio laikotarpio politinės kultūros bruožus ir lietuviškos politinės kultūros šaknis. Istorinės lietuviškos politinės kultūros šaknys. Sovietinis palikimas Lietuvos politinėje kultūroje. Kultūrinė bei socialinė kaita ir naujos. Politinės kultūros elementai. Politinės kultūros tipologija. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2009-04-03
 • Sovietinis paveldas Lietuvos politinėje kultūroje (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvos politinės kultūros bruožus, neabejotinai besisiejančius su sovietiniu palikimu. Politinės kultūros samprata. Sovietinis palikimas Lietuvos politinėje kultūroje. Pilietinės visuomenės stygiaus problema. Asmenybės dualizmas. Valstybės globotinio mentalitetas ir atsakomybės baimė. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2009-11-26
 • Sovietizacija Vidurio ir Rytų Europoje

  Įvadas. Sovietizacijos įsigalėjimo priežastys. Proceso raida. Žlugimas. Išvados. Išnašos.
  Politologija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-01-18
 • Sovietų Sąjungos žlugimas ir jos tyrimo studijų pabaiga

  Kodėl niekas nenumatė SSRS žlugimo. Akademinė dilema. Sovietinės Studijos ir Šaltasis Karas. Socialiniai mokslai. Gorbačiovo faktorius. Socialistai ir Stalinizmas.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2005-09-07
 • Specialiųjų poreikių vaikų integracijos problemos (2)

  Įvadas. Teorinė apžvalga. Teisinių dokumentų apžvalga. Teisinių dokumentų apžvalga. Išvados. Išnašos.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-06-27
 • Stalinizmo specifika

  Įvadas. Stalinizmo ideologija. Svarbi stalinizmo ideologijos ypatybės.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-02
 • Stiprus prezidentas - pavojus demokratijai?

  Valdžios samprata. Pagrindiniai valdžios legitimumo (teisėtumo) šaltiniai. Demokratija. Totalitarinis režimas. Rusija ir Lietuva. Konstitucinė prezidento, parlamento ir vyriausybės galios. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2005-05-18
 • Straipsnio analizė: Ideologijos ir partinė veikla: "Lietuvos partijų lyderių požiūris"

  Eglės Butkevičienės, Eglės Vaidelytės ir Giedriaus Žvaliausko straipsnio "Ideologijos ir partinė veikla: Lietuvos partijų lyderių požiūris" analizė.
  Politologija, analizė(4 puslapiai)
  2009-12-08
Puslapyje rodyti po