Šperos.lt > Politologija
Politologija

(1132 darbai)

Socialinis liberalizmasĮvadas. Liberalizmo raida. Socialinio liberalizmo idėjos. "Socialinis kompromisas". Socialliberalų vertybės. Lietuvos socialliberalų politikos tikslai ir uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
SocializmasSocializmo raida Lietuvoje ir užsienyje. Socializmo idėja. V.Leninas. Komunizmas. Komunizmas ir bažnyčia. Marksistinės idėjos. Anarchistinis socializmas. Revoliucinis socializmas. Reformistinis socializmas. Krikščioniškasis socializmas. Socialistinis neoutopizmas. Naujasis socializmas. Skaityti daugiau
Socializmas (2)Tikslas. Kas yra socializmas? Socializmo evoliucijos kelias, raida. Socializmo ideologijos. Socializmas. Utopinis socializmas ir radikalizmas. Marksizmas – "Mokslinis socializmas". Socialdemokratų ir Komunistų idėjos. Anarchizmas. Solidarizmas ir respublika. Išvados. Skaityti daugiau
Socializmas (3)Įvadas. Socializmas Vakarų Pasaulio istorijoje. Socializmas Vakarų valstybėse. LSDP vaidmuo tarpukario Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Socializmas (5)Utopinių socialistų vizijos. Nepermaldaujama Karlo Markso (Karl Marx) sistema. Socializmas vienoje šalyje. Žemės ūkis socializmo keliu. Išvados. Skaityti daugiau
Socializmas (6)Tikslas: aprašyti marksistinį socializmą ir jo pradininkus. Uždaviniai. Įvadas. Socializmo prigimtis. Socializmo pradininkai. Karlo Markso (Karl Marx) biografijos faktai suformavę jo pažiūras. Frydricho Engelso (Friedrich Engels) biografijos faktai suformavę jo pažiūras. Socializmo esmė. Socializmas kaip politinė doktrina. Išvados. Skaityti daugiau
Socializmas ir socialdemokratijaĮvadas. Socializmo atsiradimas. K. Markso politinės idėjos. Socializmas Rusijoje. Socialdemokratija ir komunizmas. Katalikų bažnyčia ir socializmas. Pastarųjų dienų socializmo gairės. Socializmas pasaulio politiniame žemėlapyje. Socializmo šaknys. Pagrindinės socializmo pakraipos. Socialistiniai internacionalai ir naujasis socializmas. Išvados. Skaityti daugiau
Socializmas ir socialdemokratija (2)Įvadas. Socializmo pradžia. Socializmo šaknys. Žymiausi socializmo atstovai. Pagrindinės socializmo srovės. Socialdemokratijos atsiradimas. Socialdemokratijos plitimas. Socialdemokratų ideologija. Socialdemokratija Lietuvoje. Socialdemokratija šiandien. Išvados. Skaityti daugiau
Socializmas Vakarų valstybėseSocializmas Vakarų Pasaulio istorijoje. Socializmas Vakarų valstybėse. LSDP vaidmuo tarpukario Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Socializmo koncepcijos taikymas KubojeSocializmo pradžia Kuboje. Keturios pagrindinės marksistų idėjos. Svarbiausios ginkluoto sukilimo taisyklės. "Viršūnių krizė". Socializmo bruožai. Agrarinės reformos įstatymas. Kubos dabartis. Skaityti daugiau
Sokrato filosofinės ir politinės idėjosSokrato biografija. Sokrato asmenybės bruožai. Sokrato filosofinės idėjos. Sokrato politinė veikla. Skaityti daugiau
Sovietinė įtaka dabartinei visuomeneiĮvadas. Sovietinis palikimas. "Tvirtos rankos" troškimas ir "gynėjo" įvaizdis. Visuomenės pasyvumas ir bejėgiškumo jausmas. Pereinamojo laikotarpio sunkumai. Ekonominės reformos. Institucinės reformos. Kultūrinės reformos. Politinės partijos: ideologinių pagrindų silpnumas ir supanašėjimas. Retrospektyvinis balsavimas. Psichologiniai veiksniai ir žiniasklaidos galia. Išvados. Skaityti daugiau
Sovietinis paveldas Lietuvos politinėje kultūrojeĮvadas. Darbo tikslas yra išsamiau aptarti sovietinio laikotarpio politinės kultūros bruožus ir lietuviškos politinės kultūros šaknis. Istorinės lietuviškos politinės kultūros šaknys. Sovietinis palikimas Lietuvos politinėje kultūroje. Kultūrinė bei socialinė kaita ir naujos. Politinės kultūros elementai. Politinės kultūros tipologija. Išvados. Skaityti daugiau
Sovietinis paveldas Lietuvos politinėje kultūroje (2)Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvos politinės kultūros bruožus, neabejotinai besisiejančius su sovietiniu palikimu. Politinės kultūros samprata. Sovietinis palikimas Lietuvos politinėje kultūroje. Pilietinės visuomenės stygiaus problema. Asmenybės dualizmas. Valstybės globotinio mentalitetas ir atsakomybės baimė. Išvados. Skaityti daugiau
Sovietizacija Vidurio ir Rytų EuropojeĮvadas. Sovietizacijos įsigalėjimo priežastys. Proceso raida. Žlugimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Sovietų Sąjungos žlugimas ir jos tyrimo studijų pabaigaKodėl niekas nenumatė SSRS žlugimo. Akademinė dilema. Sovietinės Studijos ir Šaltasis Karas. Socialiniai mokslai. Gorbačiovo faktorius. Socialistai ir Stalinizmas. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių vaikų integracijos problemos (2)Įvadas. Teorinė apžvalga. Teisinių dokumentų apžvalga. Teisinių dokumentų apžvalga. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Stalinizmo specifikaĮvadas. Stalinizmo ideologija. Svarbi stalinizmo ideologijos ypatybės. Skaityti daugiau
Stiprus prezidentas - pavojus demokratijai?Valdžios samprata. Pagrindiniai valdžios legitimumo (teisėtumo) šaltiniai. Demokratija. Totalitarinis režimas. Rusija ir Lietuva. Konstitucinė prezidento, parlamento ir vyriausybės galios. Išvados. Skaityti daugiau
Straipsnio analizė: Ideologijos ir partinė veikla: "Lietuvos partijų lyderių požiūris"Eglės Butkevičienės, Eglės Vaidelytės ir Giedriaus Žvaliausko straipsnio "Ideologijos ir partinė veikla: Lietuvos partijų lyderių požiūris" analizė. Skaityti daugiau
......