Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija

Politologija (1132 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Biurokratija (3)

  Įvadas. Biurokratijos samprata. Biurokratinis personalas, jo atranka. Biurokratai ir jų asmeniniai interesai. Biurokratijos kontrolė. Išnašos.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-02-21
 • Biurokratija (4)

  Įvadas. Biurokratijos atsiradimo istorija ir požiūriai apie biurokratiją. Maxo Weberio idealios biurokratijos modelis. Williamo Niskaneno perteklinės pasiūlos modelis. Vykdomosios valdžios institucijų sistema ir jos požymiai. Respublikos Prezidento padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Vykdomosios valdžios institucijų sistema. Lietuvos Respublikos ministerijos. Ministerijų sistema. Lietuvos Respublikos ministerijų raida 1990 – 2001m. Ministerijų kompetencija ir svarbiausios funkcijos. Ministerijų vidinė organizacija. Demokratinė biurokratijos kontrolė. Biurokratijos kontrolės formos. Išvados. Resume.
  Politologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-04-25
 • Biurokratija šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Biurokratija. Wėberio požiūris į biurokratiją. Idealios biurokratijos tipas. M. Wėberio teorijos reikšmė. Biurokratija ir demokratija. Biurokratija šiuolaikinėje visuomenėje. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-11-14
 • Biurokratija šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse

  Įvadas. Viešoji biurokratija. Politinė kultūra ir viešasis administravimas. Beasmenės taisyklės ir organizacijos. Laisvė ir prievarta. Pasitikėjimas ir nepasitikėjimas: biurokratijos galios teorija. Politika ir viešasis administravimas. Biurokratija ir politinės partijos. Administracinė reforma. Politika. Viešasis administravimas dvidešimt pirmame amžiuje. Valdymas naujame tūkstantmetyje.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-01-04
 • Biurokratijos vaidmuo modernioje valstybėje

  Biurokratijos atsiradimas modernioje valstybėje. Biurokratijos organizavimas modernioje visuomenėje. Demokratinė biurokratijos kontrolė. Idealus biurokratijos tipas ir jos bruožai modernioje visuomenėje. Biurokratija Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-10-18
 • Biurokratijos vaidmuo modernioje visuomenėje

  Įvadas. Biurokratijos fenomenas. Sąvoka. Max'o Weber'io idealusis biurokratijos mechanizmas. Max'o Weber'io teorijos reikšmingumas. Biurokratija ir biurokratai: neigiamas požiūris. Biurokratijos vaidmuo šiuolaikinėje - modernioje visuomenėje. Biurokratijos bruožai šiuolaikinėje - modernioje visuomenėje. Biurokratijos rekrutavimas ir kontrolės formos. Biurokratijos privalumai ir disfunkcijos. Biurokratijos neišvengiamumo sąlygos. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2007-10-08
 • Biurokratijos vaidmuo modernioje visuomenėje (2)

  Įvadas. Biurokratijos samprata. Biurokratijos atsiradimas modernioje visuomenėje. Idealusis biurokratijos tipas ir jo vieta modernioje visuomenėje. Išvados.
  Politologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-04-14
 • Bostvanos konstitucija

  Įvadas. Tikslas yra susipažinti ir išanalizuoti. Botsvanos konstitucijos tekstą bei pabandyti aptarti jos atotrūkį nuo konstitucijos realia žmogaus teisių atžvilgiu. Botsvanos Konstitucijos bruožai. Konstitucijos priėmimas ir jos struktūra. Vykdomoji valdžia. Leidžiamoji valdžia. Teisminė valdžia. Faktinės Konstitucijos atotrūkis nuo realiosios žmogaus teisių atžvilgiu. Neteisėtas išsiuntimas iš šalies neįtikus vyriausybei. Bušmėnų diskriminacija ir jų laisvės judėti varžymas. Mirties bausmė. Kitos problemos. Išvados.
  Politologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-09-08
 • Būsimoji Europos Sąjungos politinė sistema

  Įvadas. Politinės sistemos sąrangos alternatyvų klausimas. Plėtros ir vienijimosi prieštaringumas. Supranacionalistai ir internacionalistai. Naujų Europos Sąjungos (ES) politinių institucijų legitimumo problema. Prezidentinės sąrangos perspektyva. Parlamentarizmo perspektyva. Europos "vientisos istorijos" problema. Lietuva Europos federacijoje. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-01-12
 • CIA ir KGB įtaka supervalstybių šaltojo karo užsienio politikai

  Įvadas. Rašto darbo tikslas įvertinti CIA (Central Intelligence Agency ) ir KGB (Komitet Gosudarstvenoj Bezopasnosti) tarnybų įtaką supervalstybių užsienio politikai, atsižvelgiant į tai, jog informacija buvo svarbus veiksnys Šaltojo karo užsienio politikos procese. Informacijos ir žvalgybos įtaka užsienio politikai. KGB struktūra, paskirtis ir įtaka užsienio politikai. Pagrindinės KGB funkcijos ir struktūra. KGB žvalgybos užsienyje padalinių funkcijos ir įtaka užsienio politikai. KGB įtaka užsienio politikai. CIA struktūra, paskirtis ir įtaka JAV užsienio politikai. CIA funkcijos ir tikslai. CIA struktūra. CIA kritika. CIA veikla ir įtaka užsienio politikai. KGB ir CIA palyginimas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-11-30
 • Cicerono prigimtinis įstatymas, pilietybė

  Įvadas. Prigimtinės teisės samprata. Cicerono prigimtinės teisės paradigmos konstrukciniai elementai. Įstatymas – teisingumo ir neteisingumo teisėjas. Pilietis ir valstybė. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-13
 • Chodžistinio komunizmo judėjimas ir partijos šiandieniniame pasaulyje

  Įvadas. Enver Hoxhos biografija. Albanija Enver Hoxhos valdymo laikotarpiu. Hoxhos politiniai siekiai. Albanijos santykiai su Jugoslavija. Stalino įtaka ir santykiai su komunistinėmis šalimis. Albanijos raida valdant Hoxhai. Chodžistinės partijos šiandieninėje Albanijoje. Išvados. Išnašos.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2008-04-09
 • Compare and contrast plurlistand ruling elite accounts of political power

  Darbas anglų kalba. Dviejų politikos teorijų: pliuralizmo ir elitizmo palyginimas. The contrast of benefits of pluralism and drawbacks of elitism, then advantages of ruling elite theory and disadvantages of pluralism and lastly write about a combination of both theories: elite pluralism.
  Politologija, rašinys(3 puslapiai)
  2008-07-24
 • Conditions for democracy

  Rašinys anglų kalba. Prielaidos demokratijos atsiradimui ir jos tęstinumui.
  Politologija, rašinys(7 puslapiai)
  2007-05-25
 • Čečėnijos pripažinimo klausimas

  Įvadas. Tautų apsisprendimo principas versus valstybių teritorinio vientisumo principas. Čečėnijos pripažinimo klausimas. Karas Čečėnijoje – valstybės vidaus reikalas ar agresija? Išvados. Išnašos.
  Politologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-04-21
 • Čekijos integracija į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Istorija. Politinė sistema. Ekonomika. Demografija. Kelias į Europos Sąjungą (ES) (datos). Euroreferendumas Čekijoje. Partijų eurointegracinės nuostatos. Visuomenės pritarimo eurointegracijai raida ir motyvai. Kampanija. Referendumo rezultatai. Situacija Čekijoje po referendumo. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2006-10-25
 • Danger of terrorism

  Terorizmo pavojus. Darbas anglų kalba. Introduction. International crimes. Danger of international crimes. Terrorism definition. The main reason for terror acts. Terrorist groups. Terror prevention. Nato – transatlantic organization. European Union (EU) security policy. Terrorism menace. Terror acts in USA. Countries with large terrorism presence. Future of terrorism. Finding.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2008-01-10
 • Darbo partija Lietuvos politinėje sistemoje

  Įvadas. Darbo partija dirba Jūsų gerovei. Neatidėliotini vyriausybės veiksmai. Darbo partijos suvažiavimas vykęs 2005-04-02 d. Vilniuje. Pajamų mokestį mažinti visiems dirbantiesiems žmonėms. Apibendrinimas.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-01-05
 • Darbo rinka ir socialinė politika

  Įvadas. Europos socialinė politika. Europos socialiniai modeliai. Lietuvos socialinis modelis. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-09
 • David Hume (Deividas Hjumas). Pažinimo teorija ir politinės bei ekonominės mintys

  David Hume (Deivido Hjumo) svarbiausi jo filosofijos bei politinės filosofijos bruožai. Biografija. Pažinimo teorija. Politinės ir ekonominės mintys.
  Politologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-01-05
Puslapyje rodyti po