Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija

Politologija (1132 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Neokonservatizmas ir konservatizmas

  Įvadas. Klasikinio konservatizmo idėjos. Tradicija, religija, protėviai ir istorija. Žmogus, bendruomenė, tauta. Valstybė, autoritetas ir valdžia. Neokonservatizmas, kaip klasikinio konservatizmo minties tąsa. Neokonservatizmo atsiradimas ir raida. Neokonservatizmo politinė, socialinė ir užsienio politikos idealogija. Lietuva ir konservatoriškos idėjos. Konservatizmas tarpukario Lietuvoje. Konservatizmo ideologija "modernioje" Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-10-17
 • Nepasitikėjimo valdžia priežastys Lietuvoje ir vakaruose

  Įvadas. Nepasitikėjimas valdžios institucijomis: faktai ir statistiniai duomenys. Prezidentas. Parlamentas. Vyriausybė. Nepasitikėjimo valdžia priežastys. Ekonomika. Ar tikrai? Visuomenės informavimo priemonės. Partijų problema? Postsovietinis sindromas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-10-08
 • Nepriklausomų valstybių sandrauga

  Įvadas. Nepriklausomų valstybių sandrauga. Rusijos politika ir karai. Politiniai lyderiai. Rusija ir kitos narės. Politika ir žmonės.
  Politologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-01-06
 • Nevyriausybinės organizacijos (2)

  Nevyriausybinių organizacijų (NVO) samprata, bruožai. Terminologijos problemos. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) reikšmė. Europos Sąjungos (ES) ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) bendradarbiavimas. Viršvalstybinės (viršnacionalinės) organizacijos. Europos Sąjungos (ES) teisė. Išnašos.
  Politologija, konspektas(11 puslapių)
  2008-05-13
 • Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje

  Įvadas. Kas yra nevyriausybinė organizacija. Nevyriausybinių organizacijų ištakos. Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje. Nevyriausybinių organizacijų informacijos centrai Lietuvoje. Nevyriausybinėms organizacijoms būdingi bruožai. Statistika. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo. Nevyriausybinių organizacijų registravimo pliusai ir minusai. Filantropijos vieta visuomenėje. Filantropija ir valdžia. Ne pelno organizacijos. Savanoriškas neapmokamas darbas. Labdaros ir paramos reglamentavimas. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2008-03-22
 • Nevyriausybinis sektorius: Lietuvos Respublikos atvejis

  Įvadas. Nevyriausybinis sektorius: samprata, struktūra, funkcijos. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) ryšiai su valdžios institucijomis. Nevyriausybinių organizacijų (NVO). Bendradarbiavimas su savivaldybėmis. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2009-05-12
 • Nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir valdžios santykiai

  Įvadas. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir valdžios sąvokų apibrėžimas. Nevyriausybinės organizacijos - pilietinės visuomenės sektorius. Valdžia - politinės visuomenės sektorius. Nevyriausybinės organizacijos ir valdžia kaip demokratinės valstybės komponentai. Faktoriai įtakojantys NVO ir valdžios santykius. Politinis rėžimas, politinė kultūra ir ekonominis kontekstas. Pilietinės visuomenės pasyvumas. NVO ir valdžios bendradarbiavimo formos. NVO ir valdžios santykių ypatumai Kauno mieste. Kokybinio tyrimo aprašymas. Kokybinio tyrimo analizė. NVO ir valdžios santykių svarba ir ateities perspektyvos. Lobizmas – NVO priemonė įtakoti valdžios struktūras. Projektai – NVO ir valdžios bendradarbiavimo forma. NVO ir valdžios santykių taisytinos sritys. Kokybinio tyrimo interpretacija. Išvados. Priedai. Summary.
  Politologija, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2005-11-13
 • Nevyriausybinių organizacijų (NVO) situacijos Lietuvoje analizė: nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklos ypatumai, problemos, jų sprendimo būdai bei perspektyvos

  Įvadas. Nevyriausybinių organizacijų veiklos pagrindai. Nevyriausybinių organizacijų atsiradimas ir vystymasis. Nevyriausybinių organizacijų samprata. Nevyriausybinių organizacijų sistema Lietuvoje. Nevyriausybinių organizacijų steigimas. Teisės normų, reglamentuojančių Nevyriausybinių organizacijų veiklą, analizė. Nevyriausybinių organizacijų bendra charakteristika ir socialinės veiklos kryptys. Bendra Lietuvos Nevyriausybinių organizacijų charakteristika. Lietuvos Nevyriausybinių organizacijų veiklos kryptys. Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo kryptys Lietuvoje. Nevyriausybinių organizacijų perspektyvos. Nevyriausybinių organizacijų veiklos ypatumai užsienio šalyse. Išvados. Pasiūlymai ir rekomendacijos. Summary. Priedai (1).
  Politologija, diplominis darbas(56 puslapiai)
  2005-03-07
 • Nyderlandai ir Europos integracija

  PowerPoint pristatymas. Nyderlandai. Olandija garsėja... Politinė sistema. Narystė tarptautinėse organizacijose.
  Politologija, pristatymas(6 skaidrės)
  2006-12-21
 • Nyderlandai kaip emigracijos šalis

  Nyderlandai kaip imigracijos šalis. Olandijos piliečių migracija. Gyventojų judėjimas išsivysčiusiame pasaulyje. Imigracija iš periferinių šalių. Pilietybė. Kontrolė praktikoje.
  Politologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-25
 • Nikolas Makiavelis

  Nikolas Makiavelis. N. Makiavelio gyvenimas. Makiavelio pažiūros.
  Politologija, rašinys(5 puslapiai)
  2006-11-14
 • Norvegijos karalystės bei Indonezijos respublikos palyginimas

  Įžanga. Nepriklausomi kintamieji. Fizinės sąlygos. Ekonominės sąlygos. Socialinės sąlygos. Kultūrinės sąlygos. Politinės sąlygos. Priklausomi kintamieji. Valstybės stabilumas. režimo trukmė. Režimo orientacija. Valstybės veiklumas. Pilietinės ir politinės teisės. Pajamų lygybė. Žmogaus vystymosi indeksas. Infliacijos lygis. Išvados.
  Politologija, namų darbas(12 puslapių)
  2006-12-14
 • Norvegijos politinės partijos

  Įvadas. Norvegijos geografinė, socialinė ekonominė padėtis. Norvegijos politinis spektras. Progreso partija. Konservatoriai. Norvegijos krikščionių liaudies partija. Centro partija. Norvegijos darbo partija. Demokratų socialistų partija.
  Politologija, referatas(5 puslapiai)
  2008-04-30
 • Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) institucijos

  Profesinių kompetencijų sąrašas. Literatūros šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Pagrindinės Europos Sąjungos institucijos. Europos Sąjungos istorinė apžvalga. Europos Parlamentas (EP). Europos Viršūnių Taryba. Europos Taryba. Europos Komisija (EK). Europos Audito Rūmai. Europos Teisingumo Teismas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Summary. Priedai.
  Politologija, diplominis darbas(63 puslapiai)
  2005-06-03
 • Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) institucijos (2)

  Įvadas. Pagrindinių Europos Sąjungos institucijų sampratos analizė. Pagrindinių Europos Sąjungos institucijų paskirtis ir funkcijos. Europos Parlamentas. Europos Taryba. Europos Komisija. Europos Teisingumo Teismas. Europos Audito Rūmai. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2009-08-21
 • Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) institucijos (3)

  Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) institucijos: jų paskirtis ir funkcijos. Europos Sąjungos institucijos. Europos Parlamentas. Europos Sąjungos Viršūnių Taryba. Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Europos Centrinis bankas. Europos centrinio banko samprata, tikslai ir uždaviniai. Europos centrinio banko struktūra. Europos centrinio banko vaidmuo ir funkcijos. Europos centrinio banko veikla 2005–2006 m. Europos Centrinis banko ryšys su Lietuva. Europos centrinis bankas Lietuvos banko kontekste. Išvados.
  Politologija, referatas(18 puslapių)
  2009-11-17
 • Pagrindinės NATO reformų kryptys ir reikšmė

  Pagrindinės NATO reformų kryptys ir reikšmė. Įžanga. NATO istorija. Kas tai yra ir ko siekia NATO. Naujasis NATO po 1989 metų. Būtinumas aljansui keistis. NATO keitimasis. NACC vėliau EAPC. Partnerystė taikos labui (PfP). NATO siekis užtikrinti saugumą per plėtimąsi. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-02-14
 • Pagrindinės politinės sistemos institucijos

  Įvadas. Parlamentas – atstovavimo ir įstatymų leidimo institucija. Parlamento samprata. Parlamento struktūra ir funkcijos. Vykdomoji valdžia. Valstybės vadovo samprata. Teisminė valdžia. Pagrindinių valdžios institucijų sąveika ir savarankiškumas. Politinės partijos. Politinės partijos ir jų klasifikacija. Politinių partijų funkcijos. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-12-16
 • Pagrindinių politinių ideologijų panašumai ir skirtumai

  Įvadas. Politinė ideologija. Ideologijų rūšys. Pagrindinių politinių ideologijų požiūris į žmogų. Pagrindinių politinių ideologijų požiūris į valstybę, jos valdžią. Išvados.
  Politologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-04-08
 • Pagrindinių šiuolaikinių ideologijų esmė, panašumai ir skirtumai

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti pagrindinių šiuolaikinių ideologijų (liberalizmo, konservatizmo ir socializmo) esminius bruožus ir idėjas bei palyginti šias ideologijas tarpusavyje. Ideologijos samprata. Pagrindinių šiuolaikinių ideologijų idėjos. Liberalizmo esmė. Konservatizmo esmė. Socializmo esmė. Liberalizmo, socializmo ir konservatizmo palyginimas. Išvados.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2010-03-18
Puslapyje rodyti po