Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija

Politologija (1132 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Liberalizmas (9)

  Įvadas. Darbo tikslas atskleisti liberalizmo kaitą, svarbą, reikšmingumą, išskirtinumą nuo kitų ideologijų. Politinės ideologijos samprata. Reikšmingiausios politinės ideologijos. Liberalizmas. Liberalizmo ištakos. Liberalizmo dalys. Ekonominis liberalizmas. Politinis liberalizmas. Socialinis liberalizmas. Neoliberalizmas. Liberalizmas ir ateitis. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2009-04-22
 • Liberalizmas ir konservatizmas

  Konservatizmo ir liberalizmo ideologijų gimimas. Kur susikerta liberalizmo ir konservatizmo keliai. Ideologijų esmė. Atstovavimas visuomenės sluoksniams. Ekonominis ideologijų aspektas. Neoideologijos ir paradoksalus supanašėjimas. Išvados.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-26
 • Liberalizmo pradžia

  Įvadas. Liberalizmo samprata bei bruožai. Liberalizmo sąvoka. Liberalizmo bruožai. Liberalizmo užuomazgos, atsiradimo priežastys bei raida. Liberalizmo užuomazgos. Liberalizmo atsiradimo priežastys. Liberalizmo idėjų atsiradimas. Liberalizmo raida. Liberalizmas Lietuvoje bei liberalizmo šalininkai. Liberalizmas Lietuvoje. Liberalizmo šalininkai. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2007-05-24
 • Libertarizmo termino prasmės, sampratos, vartosenos

  Įvadas. Libertarizmo apibrėžimas ir terminologija. Libertarizmo padėtis politiniame spektre. Libertarizmo santykis su valstybe. Libertarų požiūris į žmogaus teises, laisves ir įstatymus. Privatinė nuosavybė. Libertarizmas ekonomikoje. Libertarizmo įtaka šiandien. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-08
 • Lietuva — Europos sąjungos narė

  Įžanga. Šis tas apie Europos Sąjungą. Europos sąjunga šiandien. Tikslai. Piliečių teisės. Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą reikšmė. Kalbant apie teigiamas pasekmes, galima išskirti kelias jų grupes. Pliusai. Socialinės pasekmės. Minusai. Pabaiga.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-04
 • Lietuva Europos Sąjungoje (ES)

  Europos Sąjungos (ES) kūrimo istorija. Naujų Europos Sąjungos (ES) narių priėmimo ir dalyvavimo joje teisinės sąlygos. Europos sutartis ir jos reikšmė teisinei Lietuvos integracijai į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Politologija, referatas(3 puslapiai)
  2005-06-15
 • Lietuva Europos Sąjungoje (ES)— teigiamos ir neigiamos pusės

  Įvadas. Šiuolaikinė plėtros samprata. "Plėtra". Ekonominė plėtros nauda Lietuvai ir kitoms Europos sąjungos narėms. Socialinė nauda Lietuvai. Politinė buvimo Europos sąjungoje nauda. Galimybė įsijungti į Europos pinigų sąjungą. Europos sąjunga (ES)- saugumo ir stabilumo užtikrinimas. Lietuvos ekonomikos augimas. Infliacija. Nedarbas. Verslo atstovų požiūris į Europos sąjungos plėtros pasekmes. Pirminis Lietuvos integracijos į Europos sąjunga pasekmių įvertinimas. Kodėl svarbu įvertinti integracijos pasekmes? Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-10
 • Lietuva ir Europos taryba

  Įvadas. Europos Taryba. Europos Tarybos institucijos. Ministrų kabinetas. Parlamentinė Asamblėja (PA). Europos vietos ir regionų valdžios kongresas (EVRVK). Sekretoriatas. Lietuvos santykiai su Europos Taryba. Lietuvos įsipareigojimai Europos Tarybai. Lietuvai suteiktos teisės Europos Taryboje. Lietuvos veikla Europos Tarybos Institucijose. Bendradarbiavimas su Europos Tarybos Parlamentine Asamblėja. Bendradarbiavimas su Europos vietos ir regionų valdžių kongresu. Lietuvos pirmininkavimo laikotarpis ET Ministrų Kabinete. Europos Tarybos indėlis skatinant ir plėtojant demokratiją Lietuvoje. Žmogaus teisių apsauga. Tautinių mažumų teisės ir laisvės. Lietuvos žiniasklaida ir Europos Taryba. Bendradarbiavimas savivaldos srityje. Bendradarbiavimas vidaus reikalų srityje. Socialinės apsaugos politika. Švietimas. Aplinkos apsauga. Jaunimo aktyvumas. Išvados.
  Politologija, referatas(22 puslapiai)
  2006-01-16
 • Lietuva ir Kaliningrado sritis: ar tikrai kebli problema virto Lietuvos privalumu?

  Įvadas. Problemos susiję su Kaliningrado sritimi. Lietuvos ir Kaliningrado srities bendradarbiavimas. Politinis bendradarbiavimas. Ekonominis bendradarbiavimas. Karinis bendradarbiavimas. Ryšiai tarp visuomeninių organizacijų. Europos Sąjungos (ES) politika Kaliningrado srities atžvilgiu. Rusijos pozicija. Lenkijos pozicija. Išvados.
  Politologija, analizė(14 puslapių)
  2008-03-13
 • Lietuva ir NATO (2)

  Narės. NATO. Tikslas. Kovo 29 – Lietuvos įstojimo į NATO diena. Kas yra NATO? NATO civilinė struktūra. Gynybos planavimo komitetas. Branduolinio planavimo grupė. NATO karinė struktūra. Lietuvos kelias į NATO. NATO valdymas.
  Politologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-22
 • Lietuva tarptautinių santykių sistemoje

  Įvadas. Lietuvos vystymasis nuo Žečpospolitos laikų iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 1922 m. Šiuolaikiniai tarptautiniai santykiai. Baltijos valstybės ir Lietuva. Lietuva ir NATO. Lietuva ir Europos sąjunga. Lietuva ir Rusija. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2006-02-21
 • Lietuviškoji socialdemokratų partija (LSDP)

  Pirmoji - 1896 metų LSDP programa. 1905 metų programa. 1931 metų programa. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2005-09-29
 • Lietuvos atstovų veikla Europos Sąjungos (ES) institucijose

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti Lietuvos atstovų veiklą Europos Sąjungos (ES) institucijose. Europos vadovų taryba. Europos parlamentas. Europos komisija. Teisingumo teismas. Pirmos instancijos teismas. Audito rūmai. Regionų komitetas. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2009-06-11
 • Lietuvos demokratijos modelio paieška

  Įvadas. Demokratijos koncepcijos reikšmė politinių filosofų veikaluose ir šiandien pasaulyje. Lietuvos demokratijos ir ją įtakojančių veiksnių vertinimas. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2008-08-27
 • Lietuvos diplomatinės atstovybės užsienyje

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizavus mokslinę literatūrą, nustatyti, kokios buvo pirmosios Lietuvos diplomatinės atstovybės užsienyje. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas ir diplomatinės veiklos pradžia. Pirmosios diplomatinės atstovybės užsienyje. Lietuvos diplomatinių atstovybių veikla. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2010-05-14
 • Lietuvos geopolitinė padėtis: istorija ir dabartis

  Įvadas. Geopolitika. Lietuvos geopolitinė padėtis istorijoje. Lietuvos geopolitinė padėtis dabar. Grėsmės Lietuvos saugumui. Lietuva ir tarptautinės organizacijos. Išvados.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2007-10-05
 • Lietuvos geopolitinės padėties bruožai

  Įvadas. Geopolitikos samprata. Lietuvos geopolitinės padėties raida. Lietuvos geopolitinės padėties bruožai. Baltijos valstybių geostrateginė padėtis. Lietuvos gamtinė aplinka. Lietuvos bendradarbiavimo su artimiausiomis valstybėmis perspektyva. Lietuvos ir Šiaurės šalių santykiai. Išvados. Summary.
  Politologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-11-06
 • Lietuvos institucinė sąranga: pusiau–prezidentizmas

  Įvadas. Parlamentarizmas, prezidentizmas, pusiau – prezidentizmas. Lietuvos valstybinės formos problematika. De jure pusiau – prezidentalizmas. De facto parlamentarizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-07-10
 • Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) (2)

  Ekonominė integracija į Europos Sąjungą (ES). Ekonominė integracija ir jos pakopos. Ekonominės integracijos nauda. ES kaip vienas iš ekonominės integracijos pavyzdžių. Lietuvos integracijos raida į Europos Sąjungą (ES). Integracijos į Europos Sąjungą (ES) priežastys ir tikslai. Politinių, teisinių ir ekonominių santykių plėtojimo eiga. Lietuvos perspektyvos kelyje į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą ekonominio aspekto analizė. Lietuvos ir Europos Sąjungos prekybos eiga įsigaliojus laisvosios prekybos sutarčiai. Lietuvos užsienio prekybos analizė. Ekonomikos konkurencingumas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2005-11-02
 • Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) (3)

  Įvadas. Stojimo į Europos Sąjungą (ES) proceso aktualijos. Europos Sąjungos (ES) techninė pagalba Lietuvai. Nacionalinė PHARE programa. Nacionalinė PHARE Bendradarbiavimo abipus sienos programa. PHARE Daugiašalė programa. PHARE Horizontalios programos. Europos Sąjungos (ES) programos. Nacionalinės teisės peržiūra ("SCREENING"). Lietuvos dalyvavimas politiniame dialoge su Europos Sąjunga. Lietuvos ir Europos Sąjungos santykių apžvalga. Ekonominis bendradarbiavimas su Europos Sąjunga. Europos sutarties vykdymas. Prekyba su Europos Sąjunga.
  Politologija, referatas(22 puslapiai)
  2006-03-03
Puslapyje rodyti po