Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija

Politologija (1132 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės kolektyvinės sutartys

  Įmonės kolektyvinė sutartis. Kolektyvinių sutarčių įstatymas. Kolektyvinės sutarties projekto rengimas ir svarstymas. Įmonės kolektyvinės sutarties įsigaliojimas ir galiojimo trukmė. Įmonės kolektyvinės sutarties pakeitimai ir papildymai. Įmonės kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolė.
  Politologija, referatas(4 puslapiai)
  2006-01-09
 • Indija ir Kinija: kodėl milžines kaimynes valdo skirtingi politiniai režimai

  Įvadas. Demokratinis režimas. Nedemokratinis režimas. Autokratinis režimas. Totalitarinis režimas. Kinija. Kinijos kelias į komunizmą. Kinijos komunistų partija. Valdžios pasidalijimas Kinijoje. Prezidentas. Leidžiamoji valdžia. Vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia. Politinės, asmens ir spaudos laisvės. Indija. Indijos kelias į demokratiją. Indijos valdymo forma. Prezidentas. Vykdomoji valdžia. Leidžiamoji valdžia. Lok Sabha. Rajya Sabha. Teisminė sistema. Politinės, asmens ir spaudos laisvės.
  Politologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-04-02
 • Informacijos visuomenės ir politikos komunikacijos tarpusavio įtaka (2)

  Įvadas. Informacijos visuomenės ideologija ir samprata. Politikos komunikacija. Informacijos visuomenės ir politikos komunikacijos tarpusavio įtaka. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-02-28
 • Informacinis karas

  PowerPoint pristatymas. Analogijos. Informacijos svarba. Sąvokos. Sovietų sąjunga ir propaganda. Informacinio karo priemonės. Kodėl reikalingas IK. IK Persijos įlankoje ir Kosove skirtumai. I Čečėnijos kare taikytos IK strategijos. II Čečėnijos kare taikytos IK strategijos. I ir II Čečėnijos kare kilusios IK problemos. Požiūriai į IK. Išvada.
  Politologija, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-05-03
 • Institucinė aplinka

  PowerPoint pristatymas. Politinės institucijos politinėse sistemose ir moderniuose režimuose: institucinės aplinkos analizė. Politinė sistema: samprata, struktūra. Struktūrinė politinės sistemos teorija. Funkcinė politinės sistemos teorija. Politinės sistemos apibrėžimai. Politinės sistemos struktūra. Politinės sistemos posistemės. Politinės sistemos bruožai. Struktūrinis ir funkcinis aspektai. Modernieji politiniai režimai. Demokratija. Demokratizacija. Demokratizacijos vidiniai veiksniai.
  Politologija, pristatymas(23 skaidrės)
  2007-04-24
 • Institucinė sąveika administruojant darbo apsaugą

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai: Aprašyti ir nustatyti kas įtakoja sprendimų priėmimus darbo apsaugos srityje, kaip vykdoma darbo apsaugos politika. Socialinė darbo apsauga kaip viešosios politikos sritis. Socialinė darbo apsauga ir jos tikslai Lietuvoje. Lietuvos darbo politika. Pagrindiniai uždaviniai socialinės apsaugos ir darbo srityje. Institucijos įtakojančios darbo apsaugos politiką. NVO ir viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimas. Administravimo struktūra. Darbo apsaugos sistemą užtikrinančių institucijų funkcijos. Viešosios politikos procesas. Racionalaus visapusiškumo teorija. Simonas: ribotas racionalumas. Sprendimų priėmimas pagal Lindblomą. Inkrementalizmo teorija. Strateginė analizė. Mišraus skanavimo teorija. Sprendimų priėmimo kriterijai. Biurokratijos vieta ir vaidmuo demokratiškai įgyvendinant sprendimus. Kontrolės ir konsensuso vertybinės orientacijos. Vertinimas viešojoje politikoje. Sprendimų priėmimo įgyvendinimas viešojoje politikoje. Įstatymų leidybos procedūra.
  Politologija, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2008-10-21
 • Instituciniai modeliai

  Įvadas. Pusiau prezidentinės sistemos skiriamieji bruožai. Lietuvos pusiau prezidentizmo konstitucinis modelis. Prezidentas kaip vyriausybės vadovas. Politinių veiksnių reikšmė pusiau prezidentinėje sistemoje. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2008-04-10
 • Integracijos samprata ir tipai. Europos integracijos pradžia ir jos priežastys po II pasaulinio karo

  Integracijos samprata. Integracijos tipai. Pirmosios mintys įkurti Europos Sąjungą. Europos integracijos priežastys. Europos Sąjungos istorijos pradžia. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-07
 • Integration into European Union (EU)

  Darbas anglų kalba apie integraciją į Europos Sąjungą (ES): History of the European Union (EU). European Union (EU) institutions. European Parliament. European Commission (EC). Court of Justice of the European Communities. European Court of Auditors. European Ombudsman. European Union (EU) activities. Lithuania integration into the European Union (EU). Fiscal benefit. Social consequences. Political consequences. Safety consequences.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-07
 • Interesų grupės

  Interesų grupių skirstymas, klasifikacijos, profesinės sąjungos, verslo interesų grupės, Smulkaus ir vidutinio verslo interesų atstovavimas, Stambaus verslo (pramonininkų) interesų atstovavimas, viešųjų interesų grupės.
  Politologija, analizė(5 puslapiai)
  2005-04-21
 • Interesų grupės (2)

  Įvadas. Interesų grupės. Anoniminės interesų grupės. Neasocijuotos interesų grupės. Institucinės interesų grupės. Asocijuotos interesų grupės. Išvados.
  Politologija, referatas(18 puslapių)
  2006-03-03
 • Interesų grupės (3)

  Įvadas. Interesų grupių sąvoka, jų klasifikavimas. Teigiamas požiūris į interesų grupių vaidmenį demokratijoje. Neigiamas požiūris į interesų grupių vaidmenį demokratijoje. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-04
 • Interesų grupės (4)

  Įvadas. Interesų grupės: kas jos. Interesų grupių tipologija ir klasifikacija. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių veikla. Interesų grupių veiklos būdai. Interesų grupių veiklos būtinumas. Pliuralizmas ir korporatyvizmas. Piliečiai kaip interesų grupių nariai. Sąveika kaip problemų sprendimo būdas. Koalicijų sudarymas. Interesų grupių įtakos šaltiniai. Poveikis balsavimo rezultatams. Rinkimų kampanijų finansavimas. Įtikinėjimas. Nerimą keliantys interesų grupių veiklos aspektai. Politinė nelygybė. Bendrų interesų pajungimas daliniams interesams. Veto teisė. Išvados.
  Politologija, referatas(17 puslapių)
  2007-09-23
 • Interesų grupės (5)

  Įvadas. Interesų grupės: kas tai? Interesų grupių klasifikacija. Interesų grupės ir valdžios institucijos. Politinės partijos ir interesų grupės. Interesų grupės ir vyriausybė. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių poveikio būdai. Išvados.
  Politologija, analizė(12 puslapių)
  2007-12-04
 • Interesų grupės (6)

  Įvadas. Interesų grupės. Interesų grupių samprata. Interesų grupių klasifikacija. Interesų grupių veiklos priemonės. Interesų grupių ir vyriausybės interesų sąveika. Interesų grupės ir politinės partijos. Interesų įtaka Europos Sąjungos (ES) politikai. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2008-11-19
 • Interesų grupės (8)

  Įvadas. Interesų grupės: kas tai? Interesų grupių klasifikacija. Pliuralizmas ir korporatyvizmas. Pliuralizmas. Korporatyvizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-05
 • Interesų grupės Europos Sąjungos (ES) sprendimų priėmime

  Įvadas. Interesų grupės. Interesų grupių įtaka Europos Sąjungos (ES) sprendimų priėmimo procese. Europos Komisija. Europos Parlamentas. Ministrų Taryba. Išvados.
  Politologija, referatas(18 puslapių)
  2008-11-11
 • Interesų grupės ir lobizmas

  Įvadas. Interesų grupės. Interesų grupių samprata. Interesų grupių klasifikavimas. Skirtumai tarp partijų ir interesų grupių. Interesų grupių funkcijos ir veiklos būdai. Lobizmas. Interesų grupių tyrimo modeliai. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-12-27
 • Interesų grupės Lietuvoje

  Įvadas. Apie interesų grupes. Lietuvos interesų grupių progresija istorijoje. Išvados.
  Politologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2012-07-09
 • Interesų grupės Lietuvoje. Lietuvos respublikos trišalė taryba

  Įžanga. Darbo tikslas: apžvelgti Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos kaip interesų grupės raidą, funkcijas, veiklą ir būdus bei efektyvumą. Interesai ir interesų grupės. Interesų grupės Lietuvoje: istorinė raida Lietuvos respublikos trišalės tarybos raida. Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos funkcijos. Lietuvos respublikos trišalės tarybos veikla ir jos būdai. Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos veiklos efektyvumas. Apibendrinimas.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2011-01-17
Puslapyje rodyti po