Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija

Politologija (1132 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos sąjungos (ES) bendros užsienio ir saugumo politikos susiformavimas

  Įvadas. Europos politinio bendradarbiavimo atsiradimas. Bendroji užsienio ir saugumo politika (BUSP) samprata ir sutartys. Bendrosios užsienio ir saugumo politikos (BUSP) struktūra. NATO. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2005-06-29
 • Europos Sąjungos (ES) humanitarinė pagalba

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) vystymosi politika. Vystymosi politika. Europos Sąjungos (ES) humanitarinė pagalba. Humanitarinė pagalba. Europos Komisijos (EK) humanitarinės pagalbos departamentas (ECHO). Europos Sąjungos (ES) humanitarinės pagalbos partneriai. Tarptautinė humanitarinė teisė. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2008-11-22
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (13)

  PowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos (ES) organizacinė struktūra. Europos Sąjungos institucijos ir jų funkcijos. Europos Viršūnių Taryba. Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija. Europos Parlamentas. Teisingumo Teismas. Audito Rūmai. Europos Sąjungos konsultacinės institucijos. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas. Išvados.
  Politologija, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-05-24
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (2)

  Įvadas. Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos (ES) organizacinė struktūra ir kompetencija. Taryba (Ministrų taryba). Europos komisija. Europos Parlamentas (EP). Europos teisingumo teismas. Europos viršūnių taryba. Audito rūmai. Ombudsmenas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas. Pirmos instancijos teismas. Bendrųjų reikalų taryba. Išvados.
  Politologija, referatas(24 puslapiai)
  2005-12-13
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (3)

  Europos Sąjungos (ES) institucijos. Komisija. Ministrų taryba. Europos viršūnių taryba. Europos Parlamentas (EP). Teisingumo teismas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (ESRK). Regionų komitetas. Audito rūmai. Europos investicijų bankas (EIB). Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-17
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (4)

  Įžanga. Institucijų būstinė. Europos viršūnių taryba. Europos Parlamentas (EP). Teisės aktų leidyba. Biudžetiniai įgaliojimai. Vykdomosios valdžios institucijų kontrolė. Europos taryba. Europos komisija. Teisingumo teismas. Audito rūmai. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos centrinis bankas (ECB). Europos investicijos bankas. Europos ombudsmenas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-02-21
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (5)

  Įvadas. Europos Parlamentas (EP). Struktūra. Būstinė. Veikla. Darbo organizavimas. Europos Sąjungos taryba. Struktūra. Būstinė. Veikla. Darbo organizavimas. Vadovų Taryba. Europos Komisija. Struktūra. Būstinė. Veikla. Darbo organizavimas, Europos Sąjungos teisingumo teismas. Struktūra. Būstinė. Veikla. Darbo organizavimas. Europos Audito Rūmai. Struktūra. Būstinė. Veikla. Darbo organizavimas. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-02
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (7)

  Įvadas. Europos Parlamentas (EP). Buveinė ir sudėtis. Europos Parlamento veikla. Teisės aktų leidimo galia. Įtaka Europos sąjungos biudžetui. Demokratinė kontrolė. Darbo tvarka. Europos Komisija. Kas yra ta Komisija? Buveinė ir sudėtis. Komisijos veikla. Naujų teisės aktų siūlymas. Europos sąjungos politikos ir biudžeto vykdymas. Europos sąjungos teisės įgyvendinimas. Atstovavimas Europos Sąjungos (ES) tarptautinėje arenoje. Darbo tvarka. Europos Sąjungos Taryba. Buveinė ir sudėtis. Europos sąjungos Tarybos veikla. Darbo tvarka. Europos Teisingumo Teismas. Buveinė ir sudėtis. Teisingumo Teismo veikla. Preliminarus nutarimas. Bylos dėl pareigos nevykdymo. Bylos dėl panaikinimo. Bylos dėl neveikimo. Darbo tvarka. Audito rūmai. Buveinė ir sudėtis. Audito rūmų veikla. Darbo tvarka. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2006-03-22
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (9)

  Europos viršūnių taryba. Europos Parlamentas (EP). Teisės aktų leidyba. Biudžetiniai įgaliojimai. Vykdomosios valdžios institucijų kontrolė. Europos Parlamentas ir Komisija. Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba. Europos Sąjungos taryba. Sprendimų priėmimas. Pirmininkavimas. Europos Komisija (EK). Europos bendrijų teisingumo teismas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos audito rūmai. Europos ombudsmenas. Europos centrinis bankas (ECB) ir Europos centrinių bankų sistema (ECBS). Europos investicijų bankas (EIB). Struktūrinė politika.
  Politologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-23
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos ir jų paskirtis

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) kilmė. Europos Sąjungos (ES) institucijos. Europos Parlamentas (EP). Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija (EK). Teisingumo Teismas. Audito Rūmai. Europos Sąjungos veikla. Išvados.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2007-03-06
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos: struktūra ir funkcijos

  Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) institucijos. Europos Parlamentas (EP). Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija (EK). Teisingumo Teismas. Audito Rūmai. Europos Viršūnių Taryba. Kitos Europos Sąjungos institucijos. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos centrinis bankas (ECB). Europos investicijų bankas. Europos ombudsmenas. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2005-05-26
 • Europos Sąjungos (ES) istorija

  Šumano planas. Europos Anglių ir Plieno Bendrija. Europos Ekonominė Bendrija (EEB) ir Europos atominė bendrija (EURATOM). Muitų sąjungos įsteigimas. Hagos viršūnių susitikimas. Pirmasis Bendrijos plėtros etapas. Tiesioginiai Europos parlamento rinkimai. Antrasis ir trečiasis Europos bendrijos plėtros etapai. Suvestinis Europos aktas. Mastrichto sutartis. Ketvirtasis plėtros etapas Europos Sąjungoje (ES). Nicos sutartis. Euro įvedimas.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-05
 • Europos Sąjungos (ES) istorija (2)

  Europos Sąjungos (ES) istorijos pradžia. Ištakos: karas ir taika. Nuo trijų Bendrijų link Europos Sąjungos (ES). Integracija reiškia bendras politikas. Bendra rinka: kliūčių šalinimas. Bendri pinigai: euras jūsų kišenėje. Svarbiausios sutartys. Ypatumai. Simboliai. Vėliava. Himnas. Europos diena. Pasas.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-20
 • Europos Sąjungos (ES) istorija (3)

  PowerPoint pristatymas. 1945-1959 bendradarbiavimo pradžia. Europos Ekonominės Bendrijos gimimas. 1960-1969 ekonomikos augimo laikotarpis. 1970-1979 plėtros etapas. 1980-1989 metai. Berlyno sienos griūtis. Europos Parlamentas. 1990-1999 metai Europa be sienų. Šiuolaikinė Europa.
  Politologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2010-05-14
 • Europos Sąjungos (ES) ištakos

  Europos sąjungos ištakos. Europos bendrijos kūrimasis 1950 – 1986 m. Europos bendrijų tikslai ir uždaviniai. Kas yra Europos Sąjunga? Europos sąjunga šiandien. Tikslai. Ypatumai.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-19
 • Europos Sąjungos (ES) ištakos (2)

  Judėjimas už valstybių susivienijimą. Europos bendrijos kūrimasis 1950 – 1986 m. Europos bendrijų tikslai ir uždaviniai. Teisės harmonizavimas. Kas yra Europos Sąjunga? Europos sąjunga šiandien. Tikslai. Ypatumai.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2007-05-25
 • Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politikos instrumentų taikymas: atvejų analizė

  PowerPoint pristatymas. Dominuojančia padėtimi gali būti piktnaudžiaujama. Europos susijungimų kontrolė. Microsoft gynėsi teigdama. Komisija nustatė. Paskirtos baudos. Liberalizavimas . Liberalizavimo privalumai. Liberalizavimo teisinė bazė. Pagrindinės liberalizavimo sritys. Komisija prieš Ispaniją/Italiją. Komisija prieš Maltą (2007). Komisija prieš Švediją (2008). Komisija prieš Vengriją (2006). Komisija prieš Prancūziją (2007). Valstybės pagalba. Valstybės pagalbos kontrolė. Valstybės pagalbos teisinis reglamentavimas (1). Valstybės pagalbos teisinis reglamentavimas (2). Pagrindinės valstybės pagalbos kontrolės sritys. Komisija prieš Airiją (2008). Komisija prieš Italiją (2008). Komisija prieš Vengriją (2008). Komisija prieš Slovakiją (2008). Komisija prieš Rumuniją (2008).
  Politologija, pristatymas(38 skaidrės)
  2009-09-18
 • Europos Sąjungos (ES) konstituciniai pagrindai

  PowerPoint pristatymas. Europos teisės samprata. Europos Sąjungos (ES) konstituciniai pagrindai. Paryžiaus sutartis 1951 metais. Romos sutartys 1957 metais. Vieningos Europos aktas. Mastrichto sutartis. Trijų ramsčių modelis. BUSP tikslai ir principai. Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse. Amsterdamo sutartis. Europos Bendrijos steigimo sutarties struktūra. Teisiniai narystės pagrindai. Narystės sąlygos. Konstitucinės narystės prielaidos. Plėtros į Rytus etapo ypatybės.
  Politologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-04-17
 • Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos fondas. Išvados ir pasiūlymai.
  Politologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-02-14
 • Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai rengiantis narystei

  Įžanga. Europa padeda. Phare programa. ISPA programa. Sapard programa. Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos jaunimas. Organizuotas nusikalstamumas, sukčiavimas ir korupcija. Narkotikai. Pagalba iš Europos Sąjungos valstybių narių. Kodėl Europos Sąjunga skiria pagalbą Lietuvai? Trejopa Europos Sąjungos pagalbos nauda Lietuvai. Priedai. Išvados.
  Politologija, referatas(24 puslapiai)
  2006-04-05
Puslapyje rodyti po